DRAŽBY

Nemovité věci

Filtrace:

Aktuální dražby

Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.07.2024 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 155/6 - orná půda, v k.ú. Tuřice, obec Tuřice, okres Mladá Boleslav, který je situován v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části obce Tuřice, v rámci rekreační lokality. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem mimo jiné po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 657 - ostatní plocha a p.č. 658 - orná půda, které jsou ve vlastnictví obce Tuřice. Dle informací ČSÚ v obci Tuřice se nachází pouze inženýrská síť elektro. Dle platného územního plánu obce Tuřice je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Informace získány z WWW stránek obce Tuřice. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: V zadní části pozemku (u hranice se sousedním pozemkem p.č. 155/31) je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, vedle které jsou situovány dvě přízemní, dřevěné vedlejší stavby se stanovými střechami krytými šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha kamenná - zpevněná plocha dlážděná - studna Dále bylo zjištěno, že se na pozemku nachází kovový mobilní objekt, který je na vlastním kolovém podvozku, není spojen se zemí pevným základem, a proto není předmětem ocenění. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149EX1962/22-61 Detail dražby
Odhadní cena 1 560 000,- Kč Vyvolávací cena 624 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.07.2024 14:00:00Detail dražby Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová a částečně dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Dveře domu jsou plastové prosklené dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada . Oplocení je dřevěné Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Dům je dispozičně řešen jako 3+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Jindřichův Hradec 149EX9412/15-81 Detail dražby
Odhadní cena 3 552 000,- Kč Vyvolávací cena 2 368 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.07.2024 15:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou šindelem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizace (septik, žumpa). Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Dražba probíhá na tomto webu: https://www.okdrazby.cz/drazba/68110-rodinny-dum-v-obci-konstantinovy-lazne?preview=1 Konstantinovy Lázně 149EX2212/14-142 Detail dražby
Odhadní cena 2 510 000,- Kč Vyvolávací cena 1 673 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.07.2024 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1089/29 - orná půda, pozemku p.č. 1089/79 - orná půda, pozemku p.č. 1089/86 - orná půda, pozemku p.č. 1089/88 - orná půda, pozemku p.č. 1089/91 - orná půda, pozemku p.č. 2867/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2877/1 - orná půda, pozemku p.č. 2877/3 - orná půda, pozemku p.č. 2879/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2883/4 - orná půda, pozemku p.č. 2904/32 - orná půda, pozemku p.č. 2904/43 - orná půda, pozemku p.č. 2905/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2905/10 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 3378/9 - vodní plocha, vše v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ. Pozemek p.č. 1089/29 - orná půda, pozemek p.č. 2904/32 - orná půda, pozemek p.č. 2904/43 - orná půda, pozemek p.č. 2905/3 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 2905/10 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 3378/9 - vodní plocha jsou situovány v jižní až jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1089/29, pozemku p.č. 2905/3, pozemku p.č. 2905/10 a pozemku p.č. 3378/9 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1089/79 - orná půda, pozemek p.č. 1089/86 - orná půda, pozemek p.č. 1089/88 - orná půda, pozemek p.č. 1089/91 - orná půda, pozemek p.č. 2867/4 - ostatní plocha, pozemek p.č. 2877/1 - orná půda, pozemek p.č. 2877/3 - orná půda, pozemek p.č. 2879/5 - ostatní plocha a pozemek p.č. 2883/4 - orná půda jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1089/79, pozemku p.č. 2879/5 a pozemku p.č. 2877/3 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Kostelec nad Černými lesy 149 EX 4385/12-570 Detail dražby
Odhadní cena 1 410 000,- Kč Vyvolávací cena 705 000,- Kč

Archiv dražeb

Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2024 13:00:00Detail dražby Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná. Budova je celkově v havarijním stavu, je neobyvatelná. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci nebo demolici. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Střecha je opatřena dvěma komíny. Střecha domu je v havarijním stavu, do budovy zatéká. Okna domu jsou dřevěná dojitá, kastlová. Okna jsou ve špatném stavu. Stropy a vnitřní zdi zčásti chybí. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 3280/14-98 Detail dražby
Odhadní cena 855 667,- Kč Vyvolávací cena 570 445,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.06.2024 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 379/9 v budově č.p. 379, příslušející k části obce Vinohrady, na pozemku p.č. 366, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 8600/186168, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8030 a listu vlastnictví č. 1759, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Londýnská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4087, který je ve vlastnictví hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149EX4156/22-41 Detail dražby
Odhadní cena 11 835 000,- Kč Vyvolávací cena 7 890 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.06.2024 13:00:00Detail dražby Oceňovaná nemovitost je umístěna v centrálním městském obvodu, v Moravské Ostravě, na Spodní ulici. V okolí se nacházejí bytové domy i průmyslová zóna. Nejbližší zastávka MHD je vzdálena asi 200 m, centrum města cca 3 km. Přístup k oceňovaným nemovitostem z veřejné komunikace je zajištěn přes pozemek parc.č. 2070/59 (ostatní plocha - manipulační plocha, vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava). Stavba řadové garáže je zděná, nepodsklepená, přízemní s pultovou střechou. Stojí na pozemcích jiného vlastníka (parc.č. 2070/70 - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, parc.č. 2070/161 - Gazdík Igor, náměstí T. G. Masaryka 32, 26401 Sedlčany). Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Ostrava 149 EX 488/16-70 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 60 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.05.2024 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 4/100 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1290/16 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1292/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Vidče, obec Vidče, okres Vsetín, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Vsetín 149 EX 1833/13-59 Detail dražby
Odhadní cena 12 000,- Kč Vyvolávací cena 8 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.05.2024 13:00:00Detail dražby Předmětem ocenění je 13 pozemků v k.ú. Krašovice u Čížové, okr. Písek. Jedná se o nezastavěné pozemky vesměs vedené jako orná půda či trvalý travní porost. Vyjímku tvoří pozemek parc. č. 438/2, který je v územním plánu zahrnut jako stavební (označení S 17 - plochy smíšené obytné) a pozemky parc. č. 543/2 a 543/1 (koryta vodního toku). Pozemky se nacházejí na východní straně obce, některé v blízkosti obce, jiné ve vzdálenosti do cca 800 m. Zemědělské pozemky jsou buď zatravněny nebo zemědělsky obdělávány. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Písek 149DD1/24 Detail dražby
Odhadní cena 230 000,- Kč Vyvolávací cena 153 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.03.2024 15:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovité věci - objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 117/1 (LV 16) a pozemku p.č. St. 117/2 (LV 10100), LV č. 9, v k.ú. Podveky, obec Podveky, okres Kutná Hora, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Podveky, jako součást bývalého zemědělského areálu. Pozemky pod stavbou, p.č. St. 117/1 a p.č. St. 117/2, jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Předmět ocenění leží v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích p.č. 184/4 - ostatní plocha a p.č. 184/11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého kanceláře zjištěno, že se jedná o zásobník vody betonové konstrukce se zábradlím. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Kutná Hora 149EX294/23-30 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 46 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.03.2024 13:00:00Detail dražby Jedná se ocenění nemovitých věcí - objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 70/5 (LV 10027) a pozemku p.č. St. 70/6 (LV 10048), LV č. 9, v k.ú. Ježovice, obec Podveky, okres Kutná Hora. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Podveky, v místní části Ježovice. Pozemky pod stavbou, p.č. St. 70/5 a p.č. St. 70/6, jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 271 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Podveky, č.p. 54, 285 06 Podveky a přes pozemky p.č. 149/4 - trvalý travní porost a p.č. 149/23 - ostatní plocha, které jsou , které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Kutná Hora 149EX294/23-29 Detail dražby
Odhadní cena 900 000,- Kč Vyvolávací cena 600 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.02.2024 15:00:00Detail dražby Rodinný dům na pozemku p.č. 1353 v k.ú. Modřany, obec Praha a ideální spoluvlastnický podíl 1/2 pozeku p.č. 1348/15 - zahrada Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se zastřešeným vchodem, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části s názvem Modřany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Praha 149 EX 1756/23-41 Detail dražby
Odhadní cena 13 440 000,- Kč Vyvolávací cena 8 960 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.02.2024 14:00:00Detail dražby Pozemky - zapsané na LV č. 503 k.ú. Kaliště u Ondřejova, obec Kaliště - ideální spoluvlastnický podíl 1/6 Jedná se o soubor 46ti převážně na sebe nenavazujících mírně svažitých či rovinných pozemků o celkové výměře 148103 m2 v lokalitách okraje či centra obce Poddubí, která je místní částí obce Kaliště s převažujícím využitím pozemků 85,98% jako zemědělské pozemky – louky. Přístup na pozemky je převážně přes pozemky jiných vlastníků bez smluvního řešení. Obec Kaliště, místní část obec Poddubí se nachází ve vyhledávané rekreační lokalitě Posázaví v údolí reky Sázava na jihovýchodním vzdáleném okraji Hlavního města Prahy. V obci Kaliště se nachází aktuálně cca 341 obyvatel a má pouze minimální občanskou vybavenost s omezenou infrastrukturou. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 14781/14-84 Detail dražby
Odhadní cena 1 699 040,- Kč Vyvolávací cena 1 132 693,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.02.2024 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 155/6 - orná půda, v k.ú. Tuřice, obec Tuřice, okres Mladá Boleslav, který je situován v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části obce Tuřice, v rámci rekreační lokality. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem mimo jiné po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 657 - ostatní plocha a p.č. 658 - orná půda, které jsou ve vlastnictví obce Tuřice. Dle informací ČSÚ v obci Tuřice se nachází pouze inženýrská síť elektro. Dle platného územního plánu obce Tuřice je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Informace získány z WWW stránek obce Tuřice. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: V zadní části pozemku (u hranice se sousedním pozemkem p.č. 155/31) je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, vedle které jsou situovány dvě přízemní, dřevěné vedlejší stavby se stanovými střechami krytými šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha kamenná - zpevněná plocha dlážděná - studna Dále bylo zjištěno, že se na pozemku nachází kovový mobilní objekt, který je na vlastním kolovém podvozku, není spojen se zemí pevným základem, a proto není předmětem ocenění. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149EX1962/22-53 Detail dražby
Odhadní cena 1 560 000,- Kč Vyvolávací cena 780 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.02.2024 13:00:00Detail dražby I) Objekt č.e. 20 - rod. rekr s příslušenstvím a pozemkem p.č. St. 32, k.ú. Klečetné Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Oráčov, v místní části s názvem Klečetné, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Klečetné č.ev. 20, 270 33 Oráčov - Klečetné. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 553/27 - ostatní plocha, p.č. 560/45 - ostatní plocha, p.č. 553/14 - ostatní plocha, p.č. 553/17 - zahrada a přes pozemek p.č. 491/21 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Oráčov. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu na vyvážení (situována na pozemku obce Oráčov) a studnu. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. II) Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 20/1 - zahrada a pozemku p.č. 491/25 - ostatní plocha, vše v k.ú. Klečetné, obec Oráčov, okres Rakovník Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Rakovník 149 EX 2567/23-80 Detail dražby
Odhadní cena 1 705 000,- Kč Vyvolávací cena 1 136 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.01.2024 13:00:00Detail dražby Jedná se ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým vědem sestávající z pozemku p.č. 568/5 - zahrada, pozemku p.č. 568/6 - zahrada a pozemku p.č. 568/7 - zahrada, vše v k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, okres Praha-západ, které jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Roztoky. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu. Pozemek p.č. 568/5 - zahrada a pozemek p.č. 568/7 - zahrada tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2443/255 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 2443/254 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263 Roztoky. Pozemek p.č. 568/6 - zahrada je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 552/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263 Roztok. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemků, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: Pozemek p.č. 568/5: - oplocení - dřevěné latě na podezdívce z betonových tvarovek - kovová vrata s dřevěnými latěmi - betonová dlažba Pozemek p.č. 568/6: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích a betonové podezdívce Pozemek p.č. 568/7: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích a betonové podezdívce - oplocení - dřevěné oplocení v ocelových rámech - kovová vrátka Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou, kromě níže uvedeného věcného břemene. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Prohlídky se nekonají. Roztoky u Prahy 149 EX 11724/16-50 Detail dražby
Odhadní cena 125 100,- Kč Vyvolávací cena 83 400,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.10.2023 14:00:00Detail dražby Jedná se o panelový, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 444/8 - ostatní plocha, p.č. 444/1 - ostatní plocha, p.č. St. 29/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 68/10 - ostatní plocha a p.č. 68/12 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Sovínky, Na Městečku 25, 294 29 Sovínky a přes pozemek p.č. 64/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Mladá Boleslav 149 EX 3924/13-88 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 180 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.10.2023 13:00:00Detail dražby Ideální spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku parc.č. 150/3 - zahrada, o výměře 650 m2, zapsané na LV 234 v k.ú. Horky nad Jizerou, obec Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149EX51/10-156 Detail dražby
Odhadní cena 150 000,- Kč Vyvolávací cena 75 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.09.2023 15:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3634/1 - orná půda a pozemku p.č. 3634/2 - orná půda, vše v k.ú.Archlebov, obec Archlebov, okres Hodonín, které jsou situovány v okrajové části obceArchlebov, v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2340/5, který je ve vlastnictví: Obec Archlebov, č.p. 2, 69633 Archlebov. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Archlebov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: - pozemek p.č. 3436/1 - „zahrady, záhumenky, sady orná půda v drobné držbě“ - pozemek p.č. 3436/2 - (část cca 583 m2) „zahrady, záhumenky, sady orná půda v drobné držbě“ - pozemek p.č. 3436/2 - (část cca 583 m2) „orná půda velkovýrobně“ Další informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hodonín 149 EX 6901/12-43 Detail dražby
Odhadní cena 13 000,- Kč Vyvolávací cena 8 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2023 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 426/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 429 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, které jsou situovány v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části města Rokytnice nad Jizerou, v rámcirekreační lokality na území Krkonošského národního parku. Pozemky jsou situovány ve sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3187 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od předmětu ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází stromoví.Dle informací ČSÚ ve městě Rokytnice nad Jizerou je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou jsou pozemky zahrnuty: - pozemek p.č. 426/4 v plochách jako: „Plochy zemědělské“; - pozemek p.č. 429 v plochách jako: „Plochy smíšené nezastavěného území“. Informace získány z WWW stránek města Rokytnice nad Jizerou. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - opěrná zídka kamenná - zpevněná plocha kamenná Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149EX8404/15-35 Detail dražby
Odhadní cena 275 000,- Kč Vyvolávací cena 183 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2023 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 122/1 v budově č.p. 122, příslušející k části obce Nejdek, na pozemku p.č. St. 228/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2949/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2481 a listu vlastnictví č. 2292, vše v k.ú. Nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, centrální části města, a to na ulici náměstí Karla IV.. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení (HUP). Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3115/1 a p.č. 3115/10, nebo z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 307/2 a p.č. 307/4, vše ve vlastnictví Města Nejdek. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 100 lety. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (o výměře 55,18 m2 + sklep o výměře 20,90 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) a vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Karlovy Vary 149 EX 5633/19-70 Detail dražby
Odhadní cena 500 000,- Kč Vyvolávací cena 333 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2023 15:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 422 - ostatní plocha, pozemku p.č. 427/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1435/4 - orná půda a pozemku p.č. 1435/5 - orná půda, vše v k.ú. Stará Paka, obec Stará Paka, okres Jičín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1435/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 Stará Paka. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Jičín 149 EX 5030/18-27 Detail dražby
Odhadní cena 7 000,- Kč Vyvolávací cena 4 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2023 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Výškov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Výškov 122, 440 01 Výškov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 519/6 - ostatní plocha, p.č. 519/14 - ostatní plocha, p.č. 519/23 - ostatní plocha, p.č. 540/26 - ostatní plocha a p.č. 695/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Výškov, č.p. 44, 440 01 Výškov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Louny 149 EX 1018/22-34 Detail dražby
Odhadní cena 1 410 000,- Kč Vyvolávací cena 940 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2023 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Rynholec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hornická 114, 270 62 Rynholec. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 376/1 - ostatní plocha a p.č. 486/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Rynholec. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Rakovník 149 EX 10707/15-44 Detail dražby
Odhadní cena 3 230 000,- Kč Vyvolávací cena 2 153 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.07.2023 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1826/3 - zahrada, v k.ú. Hloubětín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v okrajové, zastavěné části města Praha, v místní části s názvem Hloubětín. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 2504/1 - ostatní plocha a p.č. 2630 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Praha nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 10808/15-39 Detail dražby
Odhadní cena 1 430 000,- Kč Vyvolávací cena 953 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.04.2023 13:00:00Detail dražby Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Praha 149 EX 4434/14-78 Detail dražby
Odhadní cena 4 210 000,- Kč Vyvolávací cena 2 806 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.11.2022 14:00:00Detail dražby Předmětem elektronické dražby jsou nemovité věci povinného postižené exekučním příkazem prodejem nemovitostí ze dne 21.09.2011, č.j. 149 EX 1567/11-12, právní moc 23.11.2011. Se všemi součástmi a příslušenstvím. Urbanov 149EX1567/11-60 Detail dražby
Odhadní cena 35 604,- Kč Vyvolávací cena 23 736,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
01.11.2022 13:00:00Detail dražby Stavba je evidována jako rozestavěný objekt, je stavebně a technicky, provozně a funkčně dokončena. Jedná se o zděný nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Praha-západ 149EX1820/21 Detail dražby
Odhadní cena 1 285 000,- Kč Vyvolávací cena 856 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.09.2022 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, tvárnicový, částečně podsklepený rodinný dům, bez podkroví, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Náchod 149 EX 10666/14-56 Detail dražby
Odhadní cena 2 480 000,- Kč Vyvolávací cena 1 653 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2022 14:00:00Detail dražby Více informací o nemovité věci naleznete v přiloženém znaleckém posudku. České Budějovice 149EX3797/20-28 Detail dražby
Odhadní cena 760 000,- Kč Vyvolávací cena 506 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2022 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 1360/5 - zahrada, v k.ú. Sedlec u Temelína, obec Temelín, okres České Budějovice, který je situován v okrajové zastavěné části obce Temelín, v místní části Sedlec. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1487/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, a dále přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů (přístup právně nezajištěn). Dle informací ČSÚ se v obci Temelín nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Temelín (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Týn nad Vltavou) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SO - plochy smíšené obytné.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - vrátka z ocelové konstrukce Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Více o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. České Budějovice 149EX3797/20 Detail dražby
Odhadní cena 760 000,- Kč Vyvolávací cena 506 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2022 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti najdete v přiloženém znaleckém posudku. Tachov 149EX2314/21-30 Detail dražby
Odhadní cena 170 000,- Kč Vyvolávací cena 113 333,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.01.2022 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou cementovou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dle informací ČSÚ v obci Zlámanec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Uherské Hradiště 149EX11518/16-59 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 33 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.11.2021 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, dřevěný montovaný (typu OKÁL), zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Praha-východ 149EX993/20-26 Detail dražby
Odhadní cena 150 000,- Kč Vyvolávací cena 100 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.09.2021 14:00:00Detail dražby Více informací o nemovité věci naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Liberec 149EX3576/15-88 Detail dražby
Odhadní cena 2 040 000,- Kč Vyvolávací cena 1 360 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.09.2021 13:00:00Detail dražby Více informací o nemovité věci naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149EX3201/19-39 Detail dražby
Odhadní cena 16 000,- Kč Vyvolávací cena 10 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2021 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Benešov 149EX10645/16-33 Detail dražby
Odhadní cena 6 100,- Kč Vyvolávací cena 4 067,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2021 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mělník 149EX5351/13-37 Detail dražby
Odhadní cena 28 000,- Kč Vyvolávací cena 18 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2021 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti najdete v přiloženém znaleckém posudku. Kolín 149EX8788/14-41 Detail dražby
Odhadní cena 5 900,- Kč Vyvolávací cena 3 933,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.07.2021 14:00:00Detail dražby a. pozemek parc. č. 250: asfaltová plocha, betonová plocha, schody betonové, betonové tvarovky, chodník z betonových dlaždic
b. pozemek parc. č. 2515/19: asfaltová plocha, betonová plocha
c. pozemek parc. č. 2515/156: asfaltová plocha, betonová plocha
Kolín 149EX3572/11-148 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 240 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.06.2021 14:00:00Detail dražby Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 1086/1 se nachází rozestavěný rodinný dům, jehož výstavby byla započata na základě uděleného rozhodnutí - povolení stavby, ze dne 11.3.2005. Dále bylo zjištěno, že objekt č.e. 478, na pozemku p.č. 1085 již neexistuje.
UPOZORNĚNÍ: Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Dle dostupných podkladových materiálů se bude jednat o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Parkování bude možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Dům bude dle dostupných informací napojen na inženýrské sítě: dvě přípojky elektro, dvě přípojky na vlastní studnu a na dvě žumpy. Objekt bude pravděpodobně sestávat ze dvou bytových jednotek o velikosti 5+kk a 5+kk (v pravé a levé polovině domu) s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Nymburk 149 EX 3691/20-40 Detail dražby
Odhadní cena 11 425 000,- Kč Vyvolávací cena 7 616 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.06.2021 15:00:00Detail dražby Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Praha-západ 149EX5891/19-37 Detail dražby
Odhadní cena 10 000,- Kč Vyvolávací cena 5 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.06.2021 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/13 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 487/31 - ostatní plocha, v k.ú. Drahelice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu. Dle informací ČSÚ ve městě Nymburk je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Nymburk 149EX4817/14-80 Detail dražby
Odhadní cena 3 230,- Kč Vyvolávací cena 2 153,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.04.2021 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Plzeň - Jih 149 EX 1985/14-80 Detail dražby
Odhadní cena 60 000,- Kč Vyvolávací cena 20 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.11.2020 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Březina, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Jindřichův Hradec 149 EX 638/12-69 Detail dražby
Odhadní cena 1 060 000,- Kč Vyvolávací cena 706 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.11.2020 11:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Benešov 149 EX 7858/15-59 Detail dražby
Odhadní cena 1 830,- Kč Vyvolávací cena 1 220,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.10.2020 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Nymburk 149 EX 9518/15-47 Detail dražby
Odhadní cena 1 230 000,- Kč Vyvolávací cena 615 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.09.2020 16:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kladno 149 EX 2580/14-54 Detail dražby
Odhadní cena 580 000,- Kč Vyvolávací cena 386 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.09.2020 14:00:00Detail dražby Opakovaná dražba. Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Hlavní město Praha 149 EX 394/19 Detail dražby
Odhadní cena 3 465 000,- Kč Vyvolávací cena 2 310 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.07.2020 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Benešov 149 EX 11470/16-61 Detail dražby
Odhadní cena 831 720,- Kč Vyvolávací cena 554 480,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.07.2020 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Nymburk 149 EX 11580/16-220 Detail dražby
Odhadní cena 145 000,- Kč Vyvolávací cena 96 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.07.2020 16:00:00Detail dražby Dražba zrušena!!

Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemek leží ve sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Kladno 149 EX 6659/17-50 Detail dražby
Odhadní cena 1 880 000,- Kč Vyvolávací cena 1 253 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.04.2020 15:00:00Detail dražby Bytový dům se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Chomutov 149 EX 7819/17-41 Detail dražby
Odhadní cena 735 000,- Kč Vyvolávací cena 490 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.04.2020 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Olomouc 149 EX 476/16-27 Detail dražby
Odhadní cena 74 000,- Kč Vyvolávací cena 49 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.04.2020 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 2427/18-51 Detail dražby
Odhadní cena 1 110 000,- Kč Vyvolávací cena 444 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.03.2020 13:00:00Detail dražby Bytová jednotka se nachází ve III.nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Hlavní město Praha 149 EX 3058/17-54 Detail dražby
Odhadní cena 2 360 000,- Kč Vyvolávací cena 1 573 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.03.2020 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 5491/12 - 64 Detail dražby
Odhadní cena 85 000,- Kč Vyvolávací cena 42 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.12.2019 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Kolín 149 EX 6778/14-37 Detail dražby
Odhadní cena 760 000,- Kč Vyvolávací cena 506 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.12.2019 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Benešov 149 EX 7858/15-41 Detail dražby
Odhadní cena 29 000,- Kč Vyvolávací cena 19 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.12.2019 10:00:00Detail dražby Jedná se o nebytové prostory, které se nachází v podkroví (7.podlaží). Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sudoměřská. Dle dostupných podkladů jednotka sestává z kanceláře, předsíně, WC a spíže. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Praha 149 EX 746/17-28 Detail dražby
Odhadní cena 174 000,- Kč Vyvolávací cena 116 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.11.2019 15:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění nemovité věci která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Jablonec nad Nisou 149 EX 2230/15-44 Detail dražby
Odhadní cena 1 750 000,- Kč Vyvolávací cena 1 166 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.11.2019 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Chomutov 149 EX 4998/14-98 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 35 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.11.2019 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 2427/18-51 Detail dražby
Odhadní cena 1 110 000,- Kč Vyvolávací cena 555 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.11.2019 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Mělník 149 EX 14174/14-72 Detail dražby
Odhadní cena 1 250 000,- Kč Vyvolávací cena 833 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2019 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Liberec 149 EX 3576/15-65 Detail dražby
Odhadní cena 51 000,- Kč Vyvolávací cena 34 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.10.2019 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kladno 149 EX 9573/15-72 Detail dražby
Odhadní cena 635 000,- Kč Vyvolávací cena 423 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.10.2019 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu kanalizaci. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Oseček dále možnost napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Nymburk 149 EX 14413/14-59 Detail dražby
Odhadní cena 250 000,- Kč Vyvolávací cena 166 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.10.2019 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Hlavní město Praha 149 EX 2180/17-22 Detail dražby
Odhadní cena 590 000,- Kč Vyvolávací cena 393 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.10.2019 14:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 nemovité věci, která se nachází ve II. nadzemním podlaží. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Hlavní město Praha 149 EX 4801/16-52 Detail dražby
Odhadní cena 625 000,- Kč Vyvolávací cena 416 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.10.2019 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím podkrovími pod valbovou střechou krytou šindelem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Olomouc 149 EX 1909/19-64 Detail dražby
Odhadní cena 4 990 000,- Kč Vyvolávací cena 3 326 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.08.2019 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Lovosice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1514/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1548/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů - přístup právně nezajištěn. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro dvě osobní vozidla. Litoměřice 149 EX 6136/18-28 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 140 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.08.2019 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 5491/12 - 44 Detail dražby
Odhadní cena 85 000,- Kč Vyvolávací cena 56 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.07.2019 16:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 2932/13-75 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 15 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.07.2019 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Mělník 149 EX 1733/13-234 Detail dražby
Odhadní cena 1 800 000,- Kč Vyvolávací cena 1 200 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.07.2019 14:00:00Detail dražby ODROČENO NA NEURČITO!!

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Chomutov 149 EX 23/17-34 Detail dražby
Odhadní cena 3 270 000,- Kč Vyvolávací cena 3 270 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.07.2019 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 2427/18-29 Detail dražby
Odhadní cena 1 110 000,- Kč Vyvolávací cena 740 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.07.2019 10:00:00Detail dražby Uhrazeno!!

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Parkování je možné na vlastním pozemku.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.
Jindřichův Hradec 149 EX 637/12 Detail dražby
Odhadní cena 1 060 000,- Kč Vyvolávací cena 706 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.06.2019 16:00:00Detail dražby Opakovaná dražba
Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Liberec 149 EX 1009/13-88 Detail dražby
Odhadní cena 625 000,- Kč Vyvolávací cena 250 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.06.2019 15:00:00Detail dražby Opakovaná dražba
Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace s mírnou pultovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku.
Benešov 149 EX 7298/16-60 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 190 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.06.2019 14:00:00Detail dražby Opakovaná dražba
Dražený pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Písek 149 EX 674/11-82 Detail dražby
Odhadní cena 55 000,- Kč Vyvolávací cena 36 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.06.2019 13:00:00Detail dražby Opakovaná dražba.
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Praha-východ 149 EX 9889/16-83 Detail dražby
Odhadní cena 1 510 000,- Kč Vyvolávací cena 755 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.06.2019 11:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha východ 149 EX 9481/14-25 Detail dražby
Odhadní cena 4 800,- Kč Vyvolávací cena 3 200,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.05.2019 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kolín 149 EX 14417/14-51 Detail dražby
Odhadní cena 5 000,- Kč Vyvolávací cena 3 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.05.2019 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. České Budějovice 149 EX 5748/15-37 Detail dražby
Odhadní cena 17 000,- Kč Vyvolávací cena 11 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.05.2019 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Cheb 149 EX 5584/18-43 Detail dražby
Odhadní cena 1 475 000,- Kč Vyvolávací cena 983 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.04.2019 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Pardubice 149 EX 5433/18-33 Detail dražby
Odhadní cena 2 770 000,- Kč Vyvolávací cena 1 846 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.04.2019 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 637/12-60 Detail dražby
Odhadní cena 35 000,- Kč Vyvolávací cena 23 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.04.2019 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Parkování je možné na vlastním pozemku.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.
Jindřichův Hradec 149 EX 637/12-60 Detail dražby
Odhadní cena 1 060 000,- Kč Vyvolávací cena 706 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.04.2019 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Nymburk 149 EX 8473/17-26 Detail dražby
Odhadní cena 250 000,- Kč Vyvolávací cena 166 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.03.2019 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Příbram 149 EX 4308/18-33 Detail dražby
Odhadní cena 505 000,- Kč Vyvolávací cena 336 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.03.2019 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný objekt rodinné rekreace s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a šindelem. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní žumpu a obecní studnu, která je situována na obecním pozemku. Parkování je možné na vlastním pozemku. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Karlovy Vary 149 EX 12013/16-44 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 646 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.03.2019 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou šindelem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Chrudim 149 EX 3809/14-50 Detail dražby
Odhadní cena 2 220 000,- Kč Vyvolávací cena 1 480 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.01.2019 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Mělník 149 EX 1733/13-196 Detail dražby
Odhadní cena 1 800 000,- Kč Vyvolávací cena 1 200 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.01.2019 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mělník 149 EX 3075/17-49 Detail dražby
Odhadní cena 440 000,- Kč Vyvolávací cena 293 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.01.2019 11:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 5018/15-69 Detail dražby
Odhadní cena 81 246,- Kč Vyvolávací cena 54 164,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.12.2018 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění jednotky, která se nachází v I. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Hlavní město Praha 149 EX 5866/17-55 Detail dražby
Odhadní cena 4 585 000,- Kč Vyvolávací cena 3 050 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.12.2018 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod dále je možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Praha-západ 149 EX 3154/17-31 Detail dražby
Odhadní cena 715 000,- Kč Vyvolávací cena 476 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.11.2018 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 2896/13-44 Detail dražby
Odhadní cena 384 000,- Kč Vyvolávací cena 256 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.11.2018 13:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - bytové jednotky, která se nachází ve VI. nadzemním podlaží. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Hlavní město Praha 149 EX 2054/16-40 Detail dražby
Odhadní cena 1 465 000,- Kč Vyvolávací cena 976 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.11.2018 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na 29.11.2018!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha-východ 149 EX 1704/16-60 Detail dražby
Odhadní cena 4 500 000,- Kč Vyvolávací cena 3 000 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.10.2018 15:00:00Detail dražby Jedná se o ocenění bytové jednotky, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou, která je společná pro celý dům.
Hlavní město Praha 149 EX 300/18-34 Detail dražby
Odhadní cena 5 059 880,- Kč Vyvolávací cena 3 373 254,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.10.2018 14:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou šindelem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizace (septik, žumpa).
Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Tachov 149 EX 2212/14 Detail dražby
Odhadní cena 2 510 000,- Kč Vyvolávací cena 1 673 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.10.2018 13:00:00Detail dražby Jedná se o pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Litoměřice 149 EX 5198/16 Detail dražby
Odhadní cena 1 440 000,- Kč Vyvolávací cena 960 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.10.2018 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na 04.10.2018!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Nymburk 149 EX 6751/17-19 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 240 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2018 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 2932/13-65 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 20 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2018 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hodonín 149 EX 474/14-59 Detail dražby
Odhadní cena 40 000,- Kč Vyvolávací cena 16 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2018 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Mělník 149 EX 755/15-41 Detail dražby
Odhadní cena 3 100 000,- Kč Vyvolávací cena 2 066 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.08.2018 16:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!!

Bližší informace o objektech, pozemcích a ubytovacím zařízení naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Jindřichův Hradec 149 EX 6936/13-175 Detail dražby
Odhadní cena 15 460 000,- Kč Vyvolávací cena 6 184 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.08.2018 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Plzeň - Jih 149 EX 1985/14-53 Detail dražby
Odhadní cena 60 000,- Kč Vyvolávací cena 30 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.08.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 5866/17-38 Detail dražby
Odhadní cena 4 575 000,- Kč Vyvolávací cena 3 050 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.08.2018 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Česká Lípa 149 EX 9325/16-38 Detail dražby
Odhadní cena 425 000,- Kč Vyvolávací cena 283 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.07.2018 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kladno 149 EX 14780/14-34 Detail dražby
Odhadní cena 574 960,- Kč Vyvolávací cena 383 307,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.07.2018 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!

Bližší informace o chystané dražbě nalzenete v přiloženém znaleckém posudku.
Ústí nad Labem 149 EX 4385/12-376 Detail dražby
Odhadní cena 6 460 000,- Kč Vyvolávací cena 4 306 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.07.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 9/17-25 Detail dražby
Odhadní cena 2 950 000,- Kč Vyvolávací cena 1 966 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.07.2018 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149 EX 9750/17-34 Detail dražby
Odhadní cena 374 000,- Kč Vyvolávací cena 249 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2018 15:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o chystané dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Příbram 149 EX 4789/14-31 Detail dražby
Odhadní cena 345 000,- Kč Vyvolávací cena 230 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2018 14:00:00Detail dražby Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Květnice dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt sestává z šesti obytných místností a dvou kuchyňských koutů, s kompletním sociálním zařízením. Praha východ 149 EX 3393/13-184 Detail dražby
Odhadní cena 2 160 000,- Kč Vyvolávací cena 1 440 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2018 13:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 9725/16-107 Detail dražby
Odhadní cena 30 960 000,- Kč Vyvolávací cena 20 640 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.05.2018 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 2451/16-32 Detail dražby
Odhadní cena 336 667,- Kč Vyvolávací cena 224 445,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.05.2018 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Dražba uhrazena před konáním!!!
Praha-východ 149 EX 6830/17-17 Detail dražby
Odhadní cena 1 655 000,- Kč Vyvolávací cena 1 103 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.05.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Domažlice 149 EX 310/12-44 Detail dražby
Odhadní cena 445 000,- Kč Vyvolávací cena 296 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.05.2018 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Tachov 149 EX 3086/11-65 Detail dražby
Odhadní cena 60 000,- Kč Vyvolávací cena 40 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.05.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Plzeň-sever 149 EX 6734/17-17 Detail dražby
Odhadní cena 595 000,- Kč Vyvolávací cena 396 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.03.2018 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Plzeň - Jih 149 EX 1985/14-12 Detail dražby
Odhadní cena 20 000,- Kč Vyvolávací cena 40 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.03.2018 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 9022/16-33 Detail dražby
Odhadní cena 465 000,- Kč Vyvolávací cena 232 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.02.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Most 149 EX 9330/16-26 Detail dražby
Odhadní cena 244 870,- Kč Vyvolávací cena 163 247,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.02.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Most 149 EX 9330/16-11 Detail dražby
Odhadní cena 244 870,- Kč Vyvolávací cena 163 247,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.02.2018 14:00:00Detail dražby Dražba odročena na 07.02.2018!!!!
Dražba odročena na 21.12.2017!!!!
Bližší informace o objektech, pozemcích a ubytovacím zařízení naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Jindřichův Hradec 149 EX 6936/13-149 Detail dražby
Odhadní cena 15 460 000,- Kč Vyvolávací cena 7 730 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2018 16:00:00Detail dražby Dražba odročena na 18.01.2018!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Chomutov 149 EX 7576/15-45 Detail dražby
Odhadní cena 430 000,- Kč Vyvolávací cena 286 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2018 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Ústí nad Labem 149 EX 5544/14-84 Detail dražby
Odhadní cena 1 150 000,- Kč Vyvolávací cena 766 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2018 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 8579/16-33 Detail dražby
Odhadní cena 10 080 000,- Kč Vyvolávací cena 6 720 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2018 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hodonín 149 EX 2632/13-71 Detail dražby
Odhadní cena 880 000,- Kč Vyvolávací cena 586 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2018 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 1704/16-42 Detail dražby
Odhadní cena 4 500 000,- Kč Vyvolávací cena 3 000 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.11.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemku naleznete ve znaleckém posudku. Praha 149 EX 350/10-138 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 37 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.11.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 2932/13-58 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 25 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.11.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hodonín 149 EX 474/14-52 Detail dražby
Odhadní cena 40 000,- Kč Vyvolávací cena 20 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.11.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Karlovy Vary 149 EX 13781/14-27 Detail dražby
Odhadní cena 270 000,- Kč Vyvolávací cena 135 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.11.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 3233/12-59 Detail dražby
Odhadní cena 137 980,- Kč Vyvolávací cena 91 987,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.10.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Liberec 149 EX 8288/14-39 Detail dražby
Odhadní cena 302 000,- Kč Vyvolávací cena 201 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.10.2017 14:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Kutná Hora 149 EX 5035/14-77 Detail dražby
Odhadní cena 2 570 000,- Kč Vyvolávací cena 1 713 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.10.2017 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha 149 EX 6863/16-39 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 140 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.10.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 9022/16-21 Detail dražby
Odhadní cena 465 000,- Kč Vyvolávací cena 310 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.10.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Beroun 149 EX 7522/15-21 Detail dražby
Odhadní cena 20 000,- Kč Vyvolávací cena 13 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.10.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 6465/13-35 Detail dražby
Odhadní cena 43 000,- Kč Vyvolávací cena 28 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.10.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 1688/15-42 Detail dražby
Odhadní cena 5 130 000,- Kč Vyvolávací cena 3 420 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mělník 149 EX 3424/15-30 Detail dražby
Odhadní cena 200 000,- Kč Vyvolávací cena 133 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2017 14:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 6895/14-42 Detail dražby
Odhadní cena 3 520 000,- Kč Vyvolávací cena 2 346 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 2034/11-71 Detail dražby
Odhadní cena 3 695 000,- Kč Vyvolávací cena 2 463 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.09.2017 10:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha-východ 149 EX 6435/14-25 Detail dražby
Odhadní cena 7 020 000,- Kč Vyvolávací cena 4 680 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2017 15:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
České Budějovice 149 EX 146/11-645 Detail dražby
Odhadní cena 439 920,- Kč Vyvolávací cena 293 280,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149 EX 806/11-76 Detail dražby
Odhadní cena 390 000,- Kč Vyvolávací cena 260 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2017 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený dům. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace Liberec 149 EX 13980/14-57 Detail dražby
Odhadní cena 110 000,- Kč Vyvolávací cena 4 400,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.08.2017 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na 17.08.2017!!!!

Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku.
Strakonice 149 EX 1509/16-33 Detail dražby
Odhadní cena 285 000,- Kč Vyvolávací cena 19 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2017 15:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!!

Dražba odročena na 16.08.2017!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Litoměřice 149 EX 8697/16-60 Detail dražby
Odhadní cena 5 040 000,- Kč Vyvolávací cena 3 360 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2017 15:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Rychnov nad Kněžnou 149 EX 6252/12-26 Detail dražby
Odhadní cena 56 000,- Kč Vyvolávací cena 37 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2017 14:00:00Detail dražby Dražba zrušena!!!

Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku.
Ústí nad Labem 149 EX 4385/12-306 Detail dražby
Odhadní cena 330 000,- Kč Vyvolávací cena 220 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2017 13:00:00Detail dražby Dražba zrušena, uhrazena před konáním!!!

Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku.
Sokolov 149 EX 3006/16-38 Detail dražby
Odhadní cena 2 495 000,- Kč Vyvolávací cena 1 663 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.08.2017 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!

Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku.
Olomouc 149 EX 7772/12-56 Detail dražby
Odhadní cena 1 870 000,- Kč Vyvolávací cena 1 246 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 13 D 137/2014 Detail dražby
Odhadní cena 86 667,- Kč Vyvolávací cena 34 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2017 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!!

Dražba odročena na 27.07.2017!!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha 149 EX 3160/13-52 Detail dražby
Odhadní cena 3 375 000,- Kč Vyvolávací cena 2 250 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.07.2017 10:00:00Detail dražby Uhrazeno před dražbou!!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha 149 EX 5863/15-31 Detail dražby
Odhadní cena 1 640 000,- Kč Vyvolávací cena 1 093 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.07.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Jičín 149 EX 5057/13-37 Detail dražby
Odhadní cena 460 000,- Kč Vyvolávací cena 306 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.07.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hradec Králové 149 EX 3320/16-43 Detail dražby
Odhadní cena 65 000,- Kč Vyvolávací cena 32 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.07.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Vsetín 149 EX 3385/16-38 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 35 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Frýdek-Místek 149 EX 6102/15-28 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 46 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 3746/15-33 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 60 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2017 13:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Kladno 149 EX 5477/15-41 Detail dražby
Odhadní cena 920 000,- Kč Vyvolávací cena 613 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.06.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Uherské Hradiště 149 EX 4500/15-32 Detail dražby
Odhadní cena 38 000,- Kč Vyvolávací cena 25 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2017 14:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 6665/14-74 Detail dražby
Odhadní cena 1 100 000,- Kč Vyvolávací cena 733 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Zlín 149 EX 484/16-34 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 46 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.05.2017 16:00:00Detail dražby Odročeno na neurčito!!!

Odročeno na 31.05.2017!!!

Odročeno na 27.04.2017!!!

Odročeno na 30.03.2017!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 5647/16-66 Detail dražby
Odhadní cena 1 345 000,- Kč Vyvolávací cena 896 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.05.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 8150/16-26 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 50 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.05.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hodonín 149 EX 474/14-31 Detail dražby
Odhadní cena 40 000,- Kč Vyvolávací cena 26 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.05.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 3383/16-50 Detail dražby
Odhadní cena 1 610 000,- Kč Vyvolávací cena 1 073 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.05.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 2932/13-46 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 33 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.05.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. jičín 149 EX 7736/15-23 Detail dražby
Odhadní cena 184 755,- Kč Vyvolávací cena 123 170,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.05.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 3392/16-35 Detail dražby
Odhadní cena 6 150 000,- Kč Vyvolávací cena 4 100 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.05.2017 10:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 5946/16-17 Detail dražby
Odhadní cena 3 410 000,- Kč Vyvolávací cena 2 273 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2017 15:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemku naleznete ve znaleckém posudku. Praha 149 EX 350/10-135 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 37 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.04.2017 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sebranice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Sebranice 7, 679 31 Sebranice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1540/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sebranice, č. p. 149, 67931 Sebranice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sebranice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byla vyměněna okna za nová plastová a v roce 2013 byla provedena oprava sociálního zázemí objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Blansko 149 EX 1371/16-37 Detail dražby
Odhadní cena 420 000,- Kč Vyvolávací cena 210 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.04.2017 13:00:00Detail dražby Odročeno na neurčito!!!

Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku.
Praha-východ 149 EX 4385/12-354 Detail dražby
Odhadní cena 1 410 000,- Kč Vyvolávací cena 940 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.04.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Chomutov 149 EX 9558/15-106 Detail dražby
Odhadní cena 630 000,- Kč Vyvolávací cena 420 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.04.2017 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený dům. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace Liberec 149 EX 13980/14-36 Detail dražby
Odhadní cena 110 000,- Kč Vyvolávací cena 55 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.04.2017 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Náchod 149 EX 12464/15-23 Detail dražby
Odhadní cena 97 500,- Kč Vyvolávací cena 65 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.04.2017 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Příbram 149 EX 2421/11-54 Detail dražby
Odhadní cena 205 000,- Kč Vyvolávací cena 136 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.04.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Chomutov 149 EX 1408/16-36 Detail dražby
Odhadní cena 195 000,- Kč Vyvolávací cena 130 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.03.2017 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Břeclav 149 EX 1322/15-46 Detail dražby
Odhadní cena 111 670,- Kč Vyvolávací cena 44 668,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.03.2017 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Pardubice 149 EX 732/14-45 Detail dražby
Odhadní cena 615 000,- Kč Vyvolávací cena 307 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.03.2017 13:00:00Detail dražby Dražba uhrazena před konáním!!!

Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Jablonec nad Nisou 149 EX 4889/15-51 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 646 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.03.2017 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního v obci Libčeves je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Louny 149 EX 6334/13-49 Detail dražby
Odhadní cena 280 000,- Kč Vyvolávací cena 112 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.03.2017 15:00:00Detail dražby Uhrazenou před dražbou!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 9876/15-34 Detail dražby
Odhadní cena 1 370 000,- Kč Vyvolávací cena 913 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.03.2017 14:00:00Detail dražby Plně uhrazena před konám dražby!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 5533/15-26 Detail dražby
Odhadní cena 190 000,- Kč Vyvolávací cena 126 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.03.2017 13:00:00Detail dražby Uhrazeno před dražbou!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Hlavní město Praha 149 EX 5174/15-27 Detail dražby
Odhadní cena 2 360 000,- Kč Vyvolávací cena 1 573 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.02.2017 15:00:00Detail dražby Dražba odročena na 22.02.2017!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Písek 149 EX 11259/15-21 Detail dražby
Odhadní cena 190 000,- Kč Vyvolávací cena 126 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.02.2017 14:00:00Detail dražby Dražba zrušena z důvodu uhrazení před termínem!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Nymburk 149 EX 6912/14-44 Detail dražby
Odhadní cena 930 000,- Kč Vyvolávací cena 620 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.02.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Vsetín 149 EX 3385/16-27 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 46 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.02.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hradec Králové 149 EX 3320/16-32 Detail dražby
Odhadní cena 65 000,- Kč Vyvolávací cena 43 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.02.2017 15:00:00Detail dražby Dražba odročena na dobu neurčitou!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Litoměřice 149 EX 5604/15-29 Detail dražby
Odhadní cena 1 190 000,- Kč Vyvolávací cena 793 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.02.2017 14:00:00Detail dražby Uhrazeno před dražbou!!!!!

Bližší informace naleznete o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Česká Lípa 149 EX 13643/14-39 Detail dražby
Odhadní cena 2 030 000,- Kč Vyvolávací cena 1 353 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.02.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 13 D 137/2014 Detail dražby
Odhadní cena 86 667,- Kč Vyvolávací cena 43 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2017 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Plzeň-sever 149 EX 2614/13-44 Detail dražby
Odhadní cena 104 100,- Kč Vyvolávací cena 69 400,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.01.2017 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Česká Lípa 149 EX 3274/15-69 Detail dražby
Odhadní cena 670 000,- Kč Vyvolávací cena 446 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.12.2016 13:00:00Detail dražby Bližší informace o předmětech dražby naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Dne 20.12.2016 se bude rovněž dražit podíl 1/4 Miloslava Vovese, sp. zn. 156 EX 2366/15, dražbu provádí JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, dražba proběhne na jiném dražebním portále Znojmo 149 EX 7813/15-30 Detail dražby
Odhadní cena 204 800,- Kč Vyvolávací cena 136 534,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.12.2016 14:00:00Detail dražby Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží bytového domu celkem se dvěma podzemními podlažími, pěti nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt je vybaven výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Praha 149 EX 2812/11-116 Detail dražby
Odhadní cena 1 935 000,- Kč Vyvolávací cena 1 290 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.12.2016 13:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemku naleznete ve znaleckém posudku. Praha 149 EX 350/10-121 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 50 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.12.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sebranice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Sebranice 7, 679 31 Sebranice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1540/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sebranice, č. p. 149, 67931 Sebranice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sebranice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byla vyměněna okna za nová plastová a v roce 2013 byla provedena oprava sociálního zázemí objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Blansko 149 EX 1371/16-30 Detail dražby
Odhadní cena 420 000,- Kč Vyvolávací cena 280 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.12.2016 15:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, trativod. Dle sdělení povinného v obci Český Brod je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+kk se společným sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Kolín 149 EX 7911/15-39 Detail dražby
Odhadní cena 245 000,- Kč Vyvolávací cena 122 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.12.2016 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 5018/15-43 Detail dražby
Odhadní cena 1 320 000,- Kč Vyvolávací cena 660 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.12.2016 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na dobu neurčitou!!
Dražba odročena na 09.02.2017!!
Jedná se o přízemní, tvárnicový, částečně podsklepený rodinný dům, bez podkroví, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. Parkování je možné na vlastním pozemku.
Náchod 149 EX 10666/14-56 Detail dražby
Odhadní cena 2 480 000,- Kč Vyvolávací cena 1 653 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.12.2016 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 3810/15-59 Detail dražby
Odhadní cena 2 350 000,- Kč Vyvolávací cena 1 175 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního v obci Libčeves je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Louny 149 EX 6334/13-43 Detail dražby
Odhadní cena 280 000,- Kč Vyvolávací cena 140 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2016 16:00:00Detail dražby Dražba zrušena, uhrazena!!!
Dražba odročena na 10.11.2016!!!!
Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Praha 149 EX 2030/15-51 Detail dražby
Odhadní cena 3 540 000,- Kč Vyvolávací cena 2 360 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Břeclav 149 EX 1322/15-39 Detail dražby
Odhadní cena 111 670,- Kč Vyvolávací cena 55 835,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2016 14:00:00Detail dražby Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny. Příbram 149 EX 4031/11-224 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 225 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.11.2016 10:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149 EX 4943/12-72 Detail dražby
Odhadní cena 988 000,- Kč Vyvolávací cena 494 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.10.2016 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Pardubice 149 EX 732/14-40 Detail dražby
Odhadní cena 615 000,- Kč Vyvolávací cena 410 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.10.2016 10:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 4382/12-41 Detail dražby
Odhadní cena 120 000,- Kč Vyvolávací cena 80 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
06.10.2016 10:00:00Detail dražby Odročena na 06.10.2016!!!
Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Zlín 149 EX 11367/15-31 Detail dražby
Odhadní cena 145 000,- Kč Vyvolávací cena 96 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.10.2016 15:00:00Detail dražby Dražená bytová jednotka se nachází ve zděném řadovém domku ve druhém nadzemním podlaží v lokalitě uzavřeného hospodářského dvora Rábín. Objekt je napojen na vodovodní rozvody a kanalizaci do společné ČOV. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Prachatice 13 D 378/2012 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 114 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.10.2016 14:00:00Detail dražby Více informaci o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Praha-západ 26 D 297/2010 Detail dražby
Odhadní cena 540 000,- Kč Vyvolávací cena 270 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.10.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dražený dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, jako samostatně stojící.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na pozemku jiného vlastníka), žumpa. Dle sdělení povinného v obci Křížkový Újezdec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:obecní vodovod. V roce 2014 byly položeny nové podlahy v jednom pokoji, instalovány nové rozvody vody a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Praha - východ 149 EX 2769/11-147 Detail dražby
Odhadní cena 945 000,- Kč Vyvolávací cena 472 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.10.2016 10:00:00Detail dražby Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 1585/15-30 Detail dražby
Odhadní cena 1 040 000,- Kč Vyvolávací cena 520 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.09.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Tábor 149 EX 9550/14 Detail dražby
Odhadní cena 200 000,- Kč Vyvolávací cena 100 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.09.2016 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 438/15-40 Detail dražby
Odhadní cena 3 320 000,- Kč Vyvolávací cena 2 213 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.09.2016 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 10037/15-33 Detail dražby
Odhadní cena 2 585 000,- Kč Vyvolávací cena 1 723 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.09.2016 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 6401/15-47 Detail dražby
Odhadní cena 160 000,- Kč Vyvolávací cena 80 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.09.2016 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Praha západ 149 EX 13168/14-34 Detail dražby
Odhadní cena 415 000,- Kč Vyvolávací cena 207 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.09.2016 13:00:00Detail dražby Dražba zrušena - UHRAZENO!!!!!
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části Smíchov, v řadové zástavbě jako levá část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese Xaveriova 1608/76, 150 00 Praha -Smíchov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Praha 5 149 EX 8883/14-10 Detail dražby
Odhadní cena 5 290 000,- Kč Vyvolávací cena 3 526 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.09.2016 10:00:00Detail dražby Dražba odročena na neurčito!!!!
Bližší informace o objektech, pozemcích a ubytovacím zařízení naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Jindřichův Hradec 149 EX 6936/13-51 Detail dražby
Odhadní cena 15 460 000,- Kč Vyvolávací cena 7 730 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.08.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního v obci Libčeves je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Louny 149 EX 6334/13-57 Detail dražby
Odhadní cena 280 000,- Kč Vyvolávací cena 84 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.08.2016 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený dům. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace Liberec 149 EX 13980/14-36 Detail dražby
Odhadní cena 110 000,- Kč Vyvolávací cena 73 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.08.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Chomutov 149 EX 9558/15-51 Detail dražby
Odhadní cena 1 730 000,- Kč Vyvolávací cena 1 153 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.08.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s kompletním sociálním zařízením. Kolín 149 EX 7466/15-41 Detail dražby
Odhadní cena 515 000,- Kč Vyvolávací cena 343 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
21.07.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 3810/15-48 Detail dražby
Odhadní cena 2 350 000,- Kč Vyvolávací cena 1 566 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
21.07.2016 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Žďár nad Sázavou 149 EX 6472/12-45 Detail dražby
Odhadní cena 5 000,- Kč Vyvolávací cena 3 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
21.07.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Děčín 149 EX 11104/15-32 Detail dražby
Odhadní cena 320 000,- Kč Vyvolávací cena 213 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.06.2016 14:00:00Detail dražby Rekreační objekt je zděný, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném, mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Litoměřice 149 EX 4385/12 Detail dražby
Odhadní cena 253 334,- Kč Vyvolávací cena 380 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.06.2016 13:00:00Detail dražby Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Květnice dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt sestává z šesti obytných místností a dvou kuchyňských koutů, s kompletním sociálním zařízením. Praha východ 149 EX 3393/13-66 Detail dražby
Odhadní cena 4 320 000,- Kč Vyvolávací cena 2 880 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2016 15:00:00Detail dražby Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dům je vybaven osobním výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Mělník 149 EX 9270/15 Detail dražby
Odhadní cena 1 400 000,- Kč Vyvolávací cena 933 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, trativod. Dle sdělení povinného v obci Český Brod je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+kk se společným sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Kolín 149 EX 7911/15 Detail dražby
Odhadní cena 245 000,- Kč Vyvolávací cena 163 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2016 13:00:00Detail dražby Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou společnou pro celý dům. Most 149 EX 7329/15 Detail dražby
Odhadní cena 365 000,- Kč Vyvolávací cena 243 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.06.2016 10:00:00Detail dražby Dražba uhrazena!!!

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Hlavní město Praha 149 EX 11640/14 Detail dražby
Odhadní cena 5 950 000,- Kč Vyvolávací cena 3 966 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.06.2016 13:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149 EX 4943/12 Detail dražby
Odhadní cena 988 000,- Kč Vyvolávací cena 494 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.06.2016 10:00:00Detail dražby Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny. Příbram 149 EX 4031/11 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 225 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.06.2016 16:00:00Detail dražby Dražený pozemek a chata se nachází v lokalitě se zástavbou rekreačními a zahrádkářskými chatami. Pozemek se svažitý a jsou na něm vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Zároveň je pozemek napojen na vodovodní přípojku. Chata je částečně podsklepena, střecha je sedlová, vytápění lokální. Louny 149 EX 905/11 Detail dražby
Odhadní cena 170 000,- Kč Vyvolávací cena 85 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.06.2016 15:00:00Detail dražby Bližší informace o daných pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Trutnov 149 EX 1029/11 Detail dražby
Odhadní cena 240 000,- Kč Vyvolávací cena 120 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.06.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Středočeský kraj 149 EX 5526/12 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 105 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
02.06.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Hlavní město Praha 149 EX 7808/14 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 485 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.05.2016 15:00:00Detail dražby Dražba odročena na dobu neurčitou!!!
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.Parkování je možné ve vlastní garáži.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Hlavní město Praha 149 EX 13516/14 Detail dražby
Odhadní cena 1 110 000,- Kč Vyvolávací cena 740 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.05.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o pozemek, objekt č.p.2 - bývalý zámeček, objekt č.p.3 a objekt bez č.p. - zemědělského charakteru v obci Úlice, k.ú. Hracholusky nade Mží v okrese Plzeň - sever. Tyto objekty jsou ve špatném technickém stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Plzeň-sever 149 EX 359/10 Detail dražby
Odhadní cena 1 995 000,- Kč Vyvolávací cena 1 330 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.05.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní kanalizaci (žumpa, septik). Praha-Východ 149 EX 1554/12 Detail dražby
Odhadní cena 2 580 000,- Kč Vyvolávací cena 1 720 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.05.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o pozemek, objekt č.p.2 - bývalý zámeček, objekt č.p.3 a objekt bez č.p. - zemědělského charakteru v obci Úlice, k.ú. Hracholusky nade Mží v okrese Plzeň - sever. Tyto objekty jsou ve špatném technickém stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Plzeň-server 149 EX 359/10 Detail dražby
Odhadní cena 1 995 000,- Kč Vyvolávací cena 1 330 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.05.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Hlavní město Praha 149 EX 5018/15 Detail dražby
Odhadní cena 1 320 000,- Kč Vyvolávací cena 880 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.05.2016 14:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Pardubice 149 EX 1584/12 Detail dražby
Odhadní cena 50 000,- Kč Vyvolávací cena 33 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.05.2016 13:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-západ 149 EX 6401/15 Detail dražby
Odhadní cena 160 000,- Kč Vyvolávací cena 106 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.05.2016 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Tábor 149 EX 9550/14 Detail dražby
Odhadní cena 200 000,- Kč Vyvolávací cena 133 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.04.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 13 D 294/2014 Detail dražby
Odhadní cena 20 756,- Kč Vyvolávací cena 13 838,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.04.2016 14:00:00Detail dražby Dražba ZRUŠENA!!!!
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Objekt je vybaven osobním výtahem.
Praha 149 EX 5076/13 Detail dražby
Odhadní cena 2 690 000,- Kč Vyvolávací cena 1 793 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.04.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o budovy bývalého zemědělského objektu - vepřínu. V současné době neplní svou funkci. Stavby jsou založeny na betonových nebo kamenných základech. Pro více informacích o budovách naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 6914/13 Detail dražby
Odhadní cena 1 130 000,- Kč Vyvolávací cena 339 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.04.2016 10:00:00Detail dražby Více informací o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Břeclav 149 EX 1322/15 Detail dražby
Odhadní cena 111 670,- Kč Vyvolávací cena 74 447,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2016 10:00:00Detail dražby Více informaci o dražené nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku. Praha-západ 26 D 297/2010 Detail dražby
Odhadní cena 540 000,- Kč Vyvolávací cena 360 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 16:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 13 D 378/2012 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 152 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 15:00:00Detail dražby Dražený dům je vystavěný se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, osazena v roce 2006. Vytápění je řešeno krbovými kamny s výměníkem umístěnými v obývacím pokoji. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 5382/12-85 Detail dražby
Odhadní cena 440 000,- Kč Vyvolávací cena 220 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 15:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 13 D 137/2014 Detail dražby
Odhadní cena 86 667,- Kč Vyvolávací cena 57 778,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na termín : 14.04.2016! Rekreační objekt je zděný, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném, mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Litoměřice 149 EX 4385/12 Detail dražby
Odhadní cena 253 334,- Kč Vyvolávací cena 380 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dražený dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, jako samostatně stojící.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na pozemku jiného vlastníka), žumpa. Dle sdělení povinného v obci Křížkový Újezdec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:obecní vodovod. V roce 2014 byly položeny nové podlahy v jednom pokoji, instalovány nové rozvody vody a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Praha - východ 149 EX 2769/11-147 Detail dražby
Odhadní cena 945 000,- Kč Vyvolávací cena 472 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.04.2016 10:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Dražba odročena na datum 14.4.2016 od 10:00!!
Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení povinného v obci Mokrovraty je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 se sociálním zařízením.
Příbram 149 EX 3935/15-32 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 253 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.04.2016 15:00:00Detail dražby Jednotka č. 8/6 Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. Jednotka č. 8/7 Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední, ke dni ocenění bez zdroje tepla. Kozolupy 149 EX 3763/15 Detail dražby
Odhadní cena 211 000,- Kč Vyvolávací cena 140 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.04.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, z části zděný, dřevěný a z části typu Okál, částečně podsklepený objekt rodinné rekreace pod mírnou sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Parkování je možné ve vlastní garáži. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Praha-západ 149 EX 4885/14 Detail dražby
Odhadní cena 1 495 000,- Kč Vyvolávací cena 996 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.04.2016 13:00:00Detail dražby Dražený dům je přízemní, nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit), ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní kanalizaci Jindřichův Hradec 149 EX 5166/14-151 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 144 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.04.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Praha západ 149 EX 13168/14 Detail dražby
Odhadní cena 415 000,- Kč Vyvolávací cena 276 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.03.2016 16:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Teplice 149 EX 44/10-115 Detail dražby
Odhadní cena 20 000,- Kč Vyvolávací cena 10 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.03.2016 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní rodinný dům, zděný, nepodsklepený bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Byla provedena rekonstrukce fasády a proběhla výměna oken a parapetů. Kutná Hora 149 EX 5078/14-56 Detail dražby
Odhadní cena 1 330 000,- Kč Vyvolávací cena 665 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.03.2016 14:00:00Detail dražby Dražený rodinný dům je přízemní, zřejmě nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Soběšín dále možnost napojení na obecní vodovod. Kutná Hora 149 EX 2533/14-52 Detail dražby
Odhadní cena 710 000,- Kč Vyvolávací cena 284 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.03.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Praha 149 EX 1478/12 - 90 Detail dražby
Odhadní cena 5 280 000,- Kč Vyvolávací cena 3 520 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.03.2016 10:00:00Detail dražby Dražba zrušena. Uhrazeno před dražbou. Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 2820/13-66 Detail dražby
Odhadní cena 9 530 000,- Kč Vyvolávací cena 6 353 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.03.2016 15:00:00Detail dražby Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 1585/15-30 Detail dražby
Odhadní cena 1 040 000,- Kč Vyvolávací cena 693 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.03.2016 14:00:00Detail dražby Jedná se o garáž, o výměře 15,0 m2 je určena pro parkování jednoho osobního motorového vozidla.Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Mladých.Byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Praha 149 EX 7359/14-29 Detail dražby
Odhadní cena 170 000,- Kč Vyvolávací cena 113 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.03.2016 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražbě naleznete ve znaleckém posudku. Kladno 149 EX 289/13-21 Detail dražby
Odhadní cena 53 334,- Kč Vyvolávací cena 80 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.03.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází v I. nadzemním podlaží.Panelový dům je vybaven osobním výtahem a je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Praha 149 EX 3327/15-31 Detail dražby
Odhadní cena 2 590 000,- Kč Vyvolávací cena 1 726 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.02.2016 15:00:00Detail dražby Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+kk s kompletním sociálním zázemím a nachází se ve II. nadzemním podlaží. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední.Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad,hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem Příbram 149 EX 11702/14-50 Detail dražby
Odhadní cena 885 000,- Kč Vyvolávací cena 590 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.02.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami.Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, vlastní studnu.V roce 2000 byla provedena výměna oken za nová plastová zdvojená. Benešov 149 EX 13251/14-30 Detail dražby
Odhadní cena 2 650 000,- Kč Vyvolávací cena 1 766 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.02.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Chodová Planá. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro (ke dni ocenění nefunkční), obecní vodovod, vlastní žumpu. Dle sdělení povinného v městysi Chodová Planá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 Tachov 149 EX 3873/12-43 Detail dražby
Odhadní cena 80 000,- Kč Vyvolávací cena 53 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.02.2016 14:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Liteň je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení.
Beroun 149 EX 7515/14-52 Detail dražby
Odhadní cena 2 570 000,- Kč Vyvolávací cena 1 713 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.02.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního v obci Libčeves je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Louny 149 EX 6334/13-35 Detail dražby
Odhadní cena 280 000,- Kč Vyvolávací cena 186 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.02.2016 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami, krytou taškou betonovou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení povinného v obci Brodce je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1. Mladá Boleslav 149 EX 2123/15-42 Detail dražby
Odhadní cena 130 000,- Kč Vyvolávací cena 86 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.01.2016 16:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 28.1.2016 od 16:00! Rekreační objekt je zděný, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném, mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Litoměřice 149 EX 4385/12-145 Detail dražby
Odhadní cena 253 334,- Kč Vyvolávací cena 380 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.01.2016 15:00:00Detail dražby Bližší informace o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149 EX 5745/12 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 35 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.01.2016 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149 EX 6204/13 Detail dražby
Odhadní cena 136 000,- Kč Vyvolávací cena 68 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.01.2016 13:00:00Detail dražby Dražený pozemek a chata se nachází v lokalitě se zástavbou rekreačními a zahrádkářskými chatami. Pozemek se svažitý a jsou na něm vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Zároveň je pozemek napojen na vodovodní přípojku. Chata je částečně podsklepena, střecha je sedlová, vytápění lokální. Louny 149 EX 905/11 Detail dražby
Odhadní cena 170 000,- Kč Vyvolávací cena 85 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.01.2016 10:00:00Detail dražby Dříve budova sloužila jako rodinný dům. Okna jsou dřevěná špaletová nebo zdvojená. Objekt je připojen k elektrické a vodovodní přípojce. Možnost vybudování plynové přípojky. K objektu náleží i stodola. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 1499/13 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 36 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.01.2016 16:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 12.1.2016 od 16:00!! Bližší informace o objektech, pozemcích a ubytovacím zařízení naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Jindřichův Hradec 149 EX 6936/13-51 Detail dražby
Odhadní cena 15 460 000,- Kč Vyvolávací cena 10 306 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.01.2016 15:00:00Detail dražby Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Praha 149 EX 7808/14-29 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 646 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.01.2016 14:00:00Detail dražby Bytová jednotka je řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Parkování je možné na vlastním garážovém stání. Praha 149 EX 4177/15-45 Detail dražby
Odhadní cena 1 114 940,- Kč Vyvolávací cena 743 294,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.01.2016 13:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s vazbou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pelhřimov 149 EX 7520/14-43 Detail dražby
Odhadní cena 1 640 000,- Kč Vyvolávací cena 1 093 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.01.2016 10:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 12.1.2016 od 10:00!! Dražený dům je přízemní, zděný, nepodsklepený s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2008. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Benešeov 6114/13-52 Detail dražby
Odhadní cena 4 270 000,- Kč Vyvolávací cena 2 846 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.12.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o budovy bývalého zemědělského objektu - vepřínu. V současné době neplní svou funkci. Stavby jsou založeny na betonových nebo kamenných základech. Pro více informacích o budovách naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 6914/13 Detail dražby
Odhadní cena 1 130 000,- Kč Vyvolávací cena 452 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.12.2015 13:00:00Detail dražby Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Trutnov 149 EX 1403/12-75 Detail dražby
Odhadní cena 277 000,- Kč Vyvolávací cena 184 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
17.12.2015 10:00:00Detail dražby Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha-východ 149 EX 4426/12-157 Detail dražby
Odhadní cena 370 000,- Kč Vyvolávací cena 246 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.12.2015 15:00:00Detail dražby Rekreační objekt je zděný, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném, mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Litoměřice 149 EX 4385/12-145 Detail dražby
Odhadní cena 253 334,- Kč Vyvolávací cena 380 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.12.2015 14:00:00Detail dražby Rodinný dům je napojen na inženýrské sítě: vodovod ze studny, kanalizace do žumpy, elektro. Tvar pozemku je obdélníkový a pozemek je rovinný. Dražená budova je volně stojící. Klatovy 149 EX 2379/13-77 Detail dražby
Odhadní cena 150 000,- Kč Vyvolávací cena 100 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
03.12.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, dřevěnou a podsklepenou chatu k rodinné rekreaci s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Možnost napojení na plynové vedení, obecní vodovod a hloubkovou kanalizaci. Praha-východ 149 EX 5884/13-30 Detail dražby
Odhadní cena 120 000,- Kč Vyvolávací cena 180 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.11.2015 15:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 25.11.2015 od 15:00!! Bližší informace o objektech, pozemcích a ubytovacím zařízení naleznete v přiloženém znaleckém posudku Jindřichův Hradec 149 EX 6936/13-51 Detail dražby
Odhadní cena 15 460 000,- Kč Vyvolávací cena 10 306 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.11.2015 14:00:00Detail dražby Dražená bytová jednotka se nachází ve zděném řadovém domku ve druhém nadzemním podlaží v lokalitě uzavřeného hospodářského dvora Rábín. Objekt je napojen na vodovodní rozvody a kanalizaci do společné ČOV. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Prachatice 13 D 378/2012 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 190 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.11.2015 14:00:00Detail dražby Odročená ražba vypsána na termín 25.11.2015!!
Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dům se skládá z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.
Benešov 149 EX 6981/14-24 Detail dražby
Odhadní cena 1 300 000,- Kč Vyvolávací cena 866 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.11.2015 13:00:00Detail dražby Dražba odročena na termín 25.11.2015 od 13:00!!
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.
Praha-východ 149 EX 4426/12-132 Detail dražby
Odhadní cena 125 000,- Kč Vyvolávací cena 83 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.11.2015 10:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 25.11.2015 od 10:00!! Dražený dům je přízemní, zděný, nepodsklepený s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2008. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Benešeov 6114/13-52 Detail dražby
Odhadní cena 4 270 000,- Kč Vyvolávací cena 2 846 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.11.2015 15:00:00Detail dražby Dražený dům je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům má sedlovou střechu s krovem a krytinou z eternitových šablon. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 3264/11-76 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 37 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.11.2015 13:00:00Detail dražby Dražené pozemky jsou situovány v rovinném terénu. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Roztoky je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Více informací o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha západ 149 EX 4146/13-35 Detail dražby
Odhadní cena 95 000,- Kč Vyvolávací cena 63 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.11.2015 10:00:00Detail dražby Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Květnice dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt sestává z šesti obytných místností a dvou kuchyňských koutů, s kompletním sociálním zařízením. Praha východ 149 EX 3393/13-66 Detail dražby
Odhadní cena 4 320 000,- Kč Vyvolávací cena 2 880 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.10.2015 15:00:00Detail dražby Dražený dům je přízemní, nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit), ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní kanalizaci Jindřichův Hradec 149 EX 5166/14-118 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 180 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.10.2015 14:00:00Detail dražby Dražený rodinný dům je přízemní, zřejmě nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Soběšín dále možnost napojení na obecní vodovod. Kutná Hora 149 EX 2533/14-49 Detail dražby
Odhadní cena 710 000,- Kč Vyvolávací cena 355 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.10.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dražený dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, jako samostatně stojící.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na pozemku jiného vlastníka), žumpa. Dle sdělení povinného v obci Křížkový Újezdec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:obecní vodovod. V roce 2014 byly položeny nové podlahy v jednom pokoji, instalovány nové rozvody vody a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Praha - východ 149 EX 2769/11-137 Detail dražby
Odhadní cena 945 000,- Kč Vyvolávací cena 472 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
22.10.2015 10:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 149 EX 370/10-78 Detail dražby
Odhadní cena 480 000,- Kč Vyvolávací cena 240 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.10.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Praha-východ 149 EX 4426/12-132 Detail dražby
Odhadní cena 125 000,- Kč Vyvolávací cena 83 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.10.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dům se skládá z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Benešov 149 EX 6981/14-24 Detail dražby
Odhadní cena 1 300 000,- Kč Vyvolávací cena 866 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
07.10.2015 10:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Teplice 149 EX 44/10-93 Detail dražby
Odhadní cena 20 000,- Kč Vyvolávací cena 13 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.09.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní rodinný dům, zděný, nepodsklepený bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Byla provedena rekonstrukce fasády a proběhla výměna oken a parapetů. Kutná Hora 149 EX 5078/14-31 Detail dražby
Odhadní cena 1 330 000,- Kč Vyvolávací cena 886 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.09.2015 13:00:00Detail dražby Bližší informace o daných pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Trutnov 149 EX 1029/11 Detail dražby
Odhadní cena 240 000,- Kč Vyvolávací cena 120 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.09.2015 10:00:00Detail dražby Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti golfového hřiště Golf Konopiště. Podle územního plánu je tato oblast určena pro zástavbu. Pozemek je možné napojit na elektřinu, kanalizaci a vodovod s užitkovou vodou. Přístup je ze dvou stran po úzkých asfaltových komunikacích. Benešov 149 EX 1695/11-99 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 45 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.08.2015 15:00:00Detail dražby Opakovaná dražba, usnesení o odročené dražbě naleznete v přiloženém usnesení!!
Rodinný dům v Suchodole - 1/2 spoluvlastnický podíl Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny.
Příbram 149 EX 4031/11-184 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 225 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.08.2015 14:00:00Detail dražby Bližší informace o draženém pozemku naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Znojmo 149 EX 458/11-36 Detail dražby
Odhadní cena 63 000,- Kč Vyvolávací cena 31 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.08.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Mělník 149 EX 5526/12-45 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 105 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2015 15:00:00Detail dražby Dražené pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Písek 149 EX 643/13-26 Detail dražby
Odhadní cena 83 000,- Kč Vyvolávací cena 55 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2015 14:00:00Detail dražby Dražba byla uhrazena.
Dražený nebytový prostor se nachází v I. podzemním podlaží ve zděném, podsklepeném, bytovém domě s celkem pěti nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.
Praha 149 EX 4070/13-34 Detail dražby
Odhadní cena 599 760,- Kč Vyvolávací cena 399 840,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2015 13:00:00Detail dražby Dražený dům je přízemní, zděný, nepodsklepený s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a 4+kk každá pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Praha - západ 149 EX 3333/14-41 Detail dražby
Odhadní cena 3 720 000,- Kč Vyvolávací cena 2 480 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.07.2015 15:00:00Detail dražby Dražený pozemek a chata se nachází v lokalitě se zástavbou rekreačními a zahrádkářskými chatami. Pozemek se svažitý a jsou na něm vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Zároveň je pozemek napojen na vodovodní přípojku. Chata je částečně podsklepena, střecha je sedlová, vytápění lokální. Louny 149 EX 905/11-59 Detail dražby
Odhadní cena 170 000,- Kč Vyvolávací cena 85 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.07.2015 14:00:00Detail dražby Dříve budova sloužila jako rodinný dům. Okna jsou dřevěná špaletová nebo zdvojená. Objekt je připojen k elektrické a vodovodní přípojce. Možnost vybudování plynové přípojky. K objektu náleží i stodola. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 1499/13-31 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 45 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.07.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na těchto nemovitostech: - rodinného domu čp. 101 na parcele č. 203/1, pozemků parc.č. 203/1 a 204, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v obci Praha, k.ú. Březiněves a o jednotlivých právech a závadách s nemovitostmi spojených Praha 149 EX 2348/11 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 485 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.07.2015 10:00:00Detail dražby Dražený dům je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům má sedlovou střechu s krovem a krytinou z eternitových šablon. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 3264/11-36 Detail dražby
Odhadní cena 75 000,- Kč Vyvolávací cena 50 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.07.2015 15:00:00Detail dražby Podrobnější informace o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Jindřichův Hradec 149 EX 5737/14-31 Detail dražby
Odhadní cena 230 000,- Kč Vyvolávací cena 153 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.07.2015 14:00:00Detail dražby Bližší informace o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149 EX 6204/13-27 Detail dražby
Odhadní cena 136 000,- Kč Vyvolávací cena 90 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.07.2015 13:00:00Detail dražby Bližší informace o dražených pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Semily 149 EX 5745/12-44 Detail dražby
Odhadní cena 70 000,- Kč Vyvolávací cena 46 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.06.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o budovy bývalého zemědělského objektu - vepřínu. V současné době neplní svou funkci. Stavby jsou založeny na betonových nebo kamenných základech. Pro více informacích o budovách naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 6914/13-71 Detail dražby
Odhadní cena 1 130 000,- Kč Vyvolávací cena 565 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.06.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizaci (žumpa, septik). V obci Horní Krupá je dále možnost napojení na plynové vedení. Havlíčkův Brod 149 EX 1006/11-116 Detail dražby
Odhadní cena 185 001,- Kč Vyvolávací cena 123 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.06.2015 13:00:00Detail dražby Dražená bytová jednotka se nachází ve zděném řadovém domku ve druhém nadzemním podlaží v lokalitě uzavřeného hospodářského dvora Rábín. Objekt je napojen na vodovodní rozvody a kanalizaci do společné ČOV. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Prachatice 13 D 378/2012 Detail dražby
Odhadní cena 380 000,- Kč Vyvolávací cena 253 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
24.06.2015 10:00:00Detail dražby Rodinný dům je přízemní, zděný, podsklepený s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čerčany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení a má vlastní studnu. Objekt se sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2007 byla provedena oprava rozvodů topení (včetně instalace nového kotle) a nové rozvody vody. V roce 2012 byla provedena výměna vnitřního vybavení (vana, umyvadlo). V roce 2013 byla modernizována kuchyně. Benešov 149 EX 6843/13-65 Detail dražby
Odhadní cena 2 650 000,- Kč Vyvolávací cena 1 766 665,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.06.2015 15:00:00Detail dražby Dražený dům je přízemní, nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit), ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní kanalizaci Jindřichův Hradec 149 EX 5166/14-44 Detail dražby
Odhadní cena 360 000,- Kč Vyvolávací cena 240 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.06.2015 14:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149 EX 1666/14-27 Detail dražby
Odhadní cena 190 000,- Kč Vyvolávací cena 126 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.06.2015 13:00:00Detail dražby Chata se nachází v zastavěné, okrajové části obce Káraný, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném místě. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna. Dle informací ČSÚ je v obci Káraný dále možnost napojení na obecní vodovod, plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Objekt se stává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 se sociálním zařízením. Praha-východ 149 EX 1193/13-35 Detail dražby
Odhadní cena 740 000,- Kč Vyvolávací cena 493 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
11.06.2015 10:00:00Detail dražby Bytová se nachází v I. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Dům je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Waltrova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V průběhu životnosti byla provedena výměna původních oken za nová plastová okna. Plzeň-město 149 EX 1917/14-47 Detail dražby
Odhadní cena 1 720 000,- Kč Vyvolávací cena 1 146 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.05.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dražený dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, jako samostatně stojící.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na pozemku jiného vlastníka), žumpa. Dle sdělení povinného v obci Křížkový Újezdec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:obecní vodovod. V roce 2014 byly položeny nové podlahy v jednom pokoji, instalovány nové rozvody vody a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Praha - východ 149 EX 2769/11-69 Detail dražby
Odhadní cena 945 000,- Kč Vyvolávací cena 472 500,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.05.2015 13:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 149 EX 370/10 Detail dražby
Odhadní cena 480 000,- Kč Vyvolávací cena 240 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
21.05.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Parkování je možné ve vlastní garáži. Objekt sestává celkem ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1, každá s kompletním sociálním zařízením. V roce 2012 byla vyměněna okna za nová plastová. Písek 149 EX 1271/12-45 Detail dražby
Odhadní cena 245 000,- Kč Vyvolávací cena 163 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
21.05.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Praha 149 EX 3650/12-34 Detail dražby
Odhadní cena 2 040 000,- Kč Vyvolávací cena 1 360 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
06.05.2015 16:00:00Detail dražby Odročená dražba na neurčito!!
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně určit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou Bramac. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2009 byla provedena provedena přístavba kuchyně, haly a sociálního zázemí, byla položena nová střešní krytina, klempířské konstrukce, bleskosvod, vybudováno obytné podkroví, oprava rozvodů vody, kanalizace a elektro, byl instalován nový zdroj teplé vody a kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lidmaň, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pelhřimov 149 EX 251/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 610 000,- Kč Vyvolávací cena 2 406 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
06.05.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné okrajové části obce Rudná. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studna. Praha západ 149 EX 418/14-46 Detail dražby
Odhadní cena 2 760 000,- Kč Vyvolávací cena 1 840 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
06.05.2015 13:00:00Detail dražby Dražený rodinný dům je přízemní, zřejmě nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Soběšín dále možnost napojení na obecní vodovod. Kutná Hora 149 EX 2533/14-26 Detail dražby
Odhadní cena 710 000,- Kč Vyvolávací cena 473 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
06.05.2015 10:00:00Detail dražby Odročená dražba na neurčito!!
Rodinný dům v Suchodole - 1/2 spoluvlastnický podíl Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny.
Příbram 149 EX 4031/11-184 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 225 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.05.2015 15:00:00Detail dražby Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Česká Lípa 149 EX 6148/13-24 Detail dražby
Odhadní cena 80 000,- Kč Vyvolávací cena 53 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.04.2015 15:00:00Detail dražby Dražený rodinný dům se nachází na severovýchodním okraji obce, při samé katastrální hranici. RD je samostatně stojící objekt, nepravidelného půdorysu (mnohoúhelník) s předsunutou garáží. RD je podsklepen a má jedno nadzemní podlaží, obytné podkroví a půdu. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Rychnov nad Kněžnou 149 EX 1563/11-66 Detail dražby
Odhadní cena 619 500,- Kč Vyvolávací cena 309 750,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.04.2015 14:00:00Detail dražby Bližší informace o daných pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Trutnov 149 EX 1029/11-55 Detail dražby
Odhadní cena 240 000,- Kč Vyvolávací cena 120 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.04.2015 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Březová-Oleško, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Březová-Oleško je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod. K objektu přísluší terasa a zděný gril s udírnou. Praha-západ 149 EX 3912/11-43 Detail dražby
Odhadní cena 840 000,- Kč Vyvolávací cena 420 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
23.04.2015 10:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín na 23.4.2015 od 10:00.
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně určit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou Bramac. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2009 byla provedena provedena přístavba kuchyně, haly a sociálního zázemí, byla položena nová střešní krytina, klempířské konstrukce, bleskosvod, vybudováno obytné podkroví, oprava rozvodů vody, kanalizace a elektro, byl instalován nový zdroj teplé vody a kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lidmaň, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pelhřimov 149 EX 251/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 610 000,- Kč Vyvolávací cena 2 406 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
16.04.2015 13:00:00Detail dražby Rodinný dům v Suchodole - 1/2 spoluvlastnický podíl Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny. Příbram 149 EX 4031/11-184 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 225 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2015 15:00:00Detail dražby Odročeno na neurčito!!
Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží bytového domu celkem se dvěma podzemními podlažími, pěti nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt je vybaven výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím.
Praha 149 EX 2812/11-66 Detail dražby
Odhadní cena 1 935 000,- Kč Vyvolávací cena 1 290 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2015 14:00:00Detail dražby Dražený dům je vystavěný se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, osazena v roce 2006. Vytápění je řešeno krbovými kamny s výměníkem umístěnými v obývacím pokoji. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 5382/12-67 Detail dražby
Odhadní cena 440 000,- Kč Vyvolávací cena 220 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2015 13:00:00Detail dražby Pozemek je svažitý s prudkým spádem k severovýchodu. Jedná se o nezastavěnou proluku mezi ostatními rekreačními chatami. Přístup je po polo zpevněné lesní cestě. Pozemek je zatravněný a posázen ovocnými stromy. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Zlín 149 EX 539/11-128 Detail dražby
Odhadní cena 92 000,- Kč Vyvolávací cena 46 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.04.2015 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Tachov 149 EX 4274/12-49 Detail dražby
Odhadní cena 60 000,- Kč Vyvolávací cena 30 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.04.2015 11:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín 9.4.2015 od 11:00!
Chata je umístěna na levém břehu Vltavy, cca 15 m od vody. Pozemek je v části svažitý i rovinný a je oplocen nízkým živým plotem. Na pozemku je také umístěn přístřešek a zemní sklep. Ke vjezdu na pozemek slouží velká dřevěná brána.
Písek 149 EX 2331/12-53 Detail dražby
Odhadní cena 650 000,- Kč Vyvolávací cena 433 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.04.2015 10:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín na 9.4.2015 od 10:00.
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně určit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou Bramac. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2009 byla provedena provedena přístavba kuchyně, haly a sociálního zázemí, byla položena nová střešní krytina, klempířské konstrukce, bleskosvod, vybudováno obytné podkroví, oprava rozvodů vody, kanalizace a elektro, byl instalován nový zdroj teplé vody a kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lidmaň, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pelhřimov 149 EX 251/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 610 000,- Kč Vyvolávací cena 2 406 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.03.2015 15:00:00Detail dražby Dražené pozemky jsou situovány v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikací. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Cvikov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Česká Lípa 149 EX 890/11-77 Detail dražby
Odhadní cena 61 670,- Kč Vyvolávací cena 41 114,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.03.2015 14:00:00Detail dražby Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je standardní. Vytápění jednotky je lokální plynovými topidly. Podrobnější informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je standardní. Vytápění jednotky je lokální plynovými topidly. Podrobnější informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Domažlice 149 EX 1768/13-34 Detail dražby
Odhadní cena 745 000,- Kč Vyvolávací cena 496 666,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.03.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Srbsko, jako samostatně stojící. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studnu. Dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Beroun 2255/13-30 Detail dražby
Odhadní cena 175 000,- Kč Vyvolávací cena 116 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.03.2015 14:00:00Detail dražby Dražba se sestává ze dvou rodinných domů, čp. 83 a čp. 771, venkovních úprav, trvalých porostů a tří pozemků. Oba domy s pozemky tvoří fakticky jeden celek, protože objekty jsou spojeny přízemním spojovacím krčkem, v němž je i společný vchod ze dvora. . Přístup je po zpevněné komunikaci, s možností napojení na všechny sítě. V bezprostředním okolí jsou postaveny starší i nové rodinné domy. Vzdálenost místa od centra Prahy je asi 20 km. Praha-západ 149 EX 986/11-134 Detail dražby
Odhadní cena 2 850 000,- Kč Vyvolávací cena 1 425 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
25.03.2015 13:00:00Detail dražby Chata je umístěna na levém břehu Vltavy, cca 15 m od vody. Pozemek je v části svažitý i rovinný a je oplocen nízkým živým plotem. Na pozemku je také umístěn přístřešek a zemní sklep. Ke vjezdu na pozemek slouží velká dřevěná brána. Písek 149 EX 2331/12-53 Detail dražby
Odhadní cena 650 000,- Kč Vyvolávací cena 433 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.03.2015 10:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín na 19.3.2015 od 13:00.
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně určit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou Bramac. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2009 byla provedena provedena přístavba kuchyně, haly a sociálního zázemí, byla položena nová střešní krytina, klempířské konstrukce, bleskosvod, vybudováno obytné podkroví, oprava rozvodů vody, kanalizace a elektro, byl instalován nový zdroj teplé vody a kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lidmaň, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pelhřimov 149 EX 251/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 610 000,- Kč Vyvolávací cena 2 406 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.03.2015 13:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín na 12.3.2015 od 13:00.
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně určit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou Bramac. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. V roce 2009 byla provedena provedena přístavba kuchyně, haly a sociálního zázemí, byla položena nová střešní krytina, klempířské konstrukce, bleskosvod, vybudováno obytné podkroví, oprava rozvodů vody, kanalizace a elektro, byl instalován nový zdroj teplé vody a kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lidmaň, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pelhřimov 149 EX 251/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 610 000,- Kč Vyvolávací cena 2 406 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.03.2015 15:00:00Detail dražby Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží zděného, částečně podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Blšanecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední se společnou plynovou kotelnou. Praha 149 EX 6525/12-61 Detail dražby
Odhadní cena 1 537 960,- Kč Vyvolávací cena 1 025 307,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.03.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Mělník 149 EX 5526/12-45 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 105 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.03.2015 13:00:00Detail dražby Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti golfového hřiště Golf Konopiště. Podle územního plánu je tato oblast určena pro zástavbu. Pozemek je možné napojit na elektřinu, kanalizaci a vodovod s užitkovou vodou. Přístup je ze dvou stran po úzkých asfaltových komunikacích. Benešov 149 EX 1695/11-99 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 45 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.02.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na těchto nemovitostech: - rodinného domu čp. 101 na parcele č. 203/1, pozemků parc.č. 203/1 a 204, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v obci Praha, k.ú. Březiněves a o jednotlivých právech a závadách s nemovitostmi spojených Praha 149 EX 2348/11 Detail dražby
Odhadní cena 970 000,- Kč Vyvolávací cena 485 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.02.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o pozemek, objekt č.p.2 - bývalý zámeček, objekt č.p.3 a objekt bez č.p. - zemědělského charakteru v obci Úlice, k.ú. Hracholusky nade Mží v okrese Plzeň - sever. Tyto objekty jsou ve špatném technickém stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Plzeň-server 149 EX 359/10 Detail dražby
Odhadní cena 4 220 000,- Kč Vyvolávací cena 2 110 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
26.02.2015 13:00:00Detail dražby Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Pelhřimov 149 EX 146/11-351 Detail dražby
Odhadní cena 340 000,- Kč Vyvolávací cena 510 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.02.2015 15:00:00Detail dražby Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Dle místního šetření v obci Starý Plzenec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Plzeň 149 EX 4017/11-80 Detail dražby
Odhadní cena 1 400 000,- Kč Vyvolávací cena 933 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.02.2015 14:00:00Detail dražby Rodinný dům je přízemní, nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Studnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém a tvoří funkční celek. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Dle informací ČSÚ v obci Studnice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Náchod 149 EX 4250/12 Detail dražby
Odhadní cena 240 000,- Kč Vyvolávací cena 160 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.02.2015 13:00:00Detail dražby Odročená dražba vypsána na termín na 12.2.2015. Nebytový prostor se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Pod Slovany. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Praha 149 EX 146/11-306 Detail dražby
Odhadní cena 1 835 000,- Kč Vyvolávací cena 1 223 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.01.2015 15:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Kolín 149 EX 325/13 Detail dražby
Odhadní cena 640 000,- Kč Vyvolávací cena 426 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
29.01.2015 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní rodinný dům, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čisovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2012. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat velmi dobrou. Praha západ 149 EX 3163/13 Detail dražby
Odhadní cena 5 250 000,- Kč Vyvolávací cena 3 500 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.01.2015 15:00:00Detail dražby Dražba uhrazena!!
Dražený byt se nachází v I. nadzemním podlaží zděného, podsklepeného, typového, bytového domu, celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dukelských hrdinů. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2011 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále pak byla provedena výměna stoupacího vedení a výměna původních oken za nová okna plastová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.
Rakovník 149 EX 319/14-30 Detail dražby
Odhadní cena 930 000,- Kč Vyvolávací cena 620 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.01.2015 14:00:00Detail dražby Dražený pozemek a chata se nachází v lokalitě se zástavbou rekreačními a zahrádkářskými chatami. Pozemek se svažitý a jsou na něm vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Zároveň je pozemek napojen na vodovodní přípojku. Chata je částečně podsklepena, střecha je sedlová, vytápění lokální. Louny 149 EX 905/11-35 Detail dražby
Odhadní cena 113 334,- Kč Vyvolávací cena 170 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.01.2015 13:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Karviná 149 EX 1701/14-21 Detail dražby
Odhadní cena 348 000,- Kč Vyvolávací cena 232 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
08.01.2015 13:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemcích a zastavěné ploše naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Dražba je prováděna v rámci likvidace dědictví. Prachatice 13 D 153/2010 Detail dražby
Odhadní cena 1 075 000,- Kč Vyvolávací cena 716 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.12.2014 15:00:00Detail dražby Bližší informace o draženém pozemku naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Znojmo 149 EX 458/11-36 Detail dražby
Odhadní cena 63 000,- Kč Vyvolávací cena 42 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.12.2014 14:00:00Detail dražby Pozemek je umístěn v zastavěné, okrajové části obce Luka. Pozemek je situován v mírně sklonitém až sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Luka možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Na pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Česká Lípa 149 EX 920/13-45 Detail dražby
Odhadní cena 51 000,- Kč Vyvolávací cena 34 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.12.2014 13:00:00Detail dražby Jedná se o budovy bývalého zemědělského objektu - vepřínu. V současné době neplní svou funkci. Stavby jsou založeny na betonových nebo kamenných základech. Pro více informacích o budovách naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Kutná Hora 149 EX 6914/13-38 Detail dražby
Odhadní cena 1 130 000,- Kč Vyvolávací cena 753 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
18.12.2014 10:00:00Detail dražby Dražený byt se nachází v VI. nadzemním podlaží panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími v obci Záběhlice. V roce 2002 byla provedena výměna stoupacího vedení, dále v roce 2006 byla provedena výměna výtahu, v roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2011 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová a byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (zděné bytové jádro, keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení), dále byla nově provedena keramická dlažba a obklad v kuchyni. Praha 149 EX 3811/11 Detail dražby
Odhadní cena 2 470 000,- Kč Vyvolávací cena 1 646 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.12.2014 15:00:00Detail dražby Dříve budova sloužila jako rodinný dům. Okna jsou dřevěná špaletová nebo zdvojená. Objekt je připojen k elektrické a vodovodní přípojce. Možnost vybudování plynové přípojky. K objektu náleží i stodola. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Děčín 149 EX 1499/13-22 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 60 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.12.2014 14:00:00Detail dražby Dražba zrušena.
Prodáno mimo dražbu. Garáž tvoří jednotku umístěnou v garážovém domě čp. 464. Tato budova občanské vybavenosti obsahuje 198 garáží. Oceňovaná garáž má příjezd po rampovité komunikaci se zámkovou dlažbou z ulice Šatrovy. Garáž je přístupná vnitřní společnou chodbou a má vlastní vrata a osvětlení.
Praha 149 EX 4017/11-49 Detail dražby
Odhadní cena 150 000,- Kč Vyvolávací cena 100 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
04.12.2014 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dražený dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Křížkový Újezdec, jako samostatně stojící.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studna (na pozemku jiného vlastníka), žumpa. Dle sdělení povinného v obci Křížkový Újezdec je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě:obecní vodovod. V roce 2014 byly položeny nové podlahy v jednom pokoji, instalovány nové rozvody vody a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2011 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Praha - východ 149 EX 2769/11-69 Detail dražby
Odhadní cena 945 000,- Kč Vyvolávací cena 630 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.11.2014 15:00:00Detail dražby Pozemek je situován v západní části katastrálního území a je přístupný po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Hlavní město Praha 149 EX 2068/12-30 Detail dražby
Odhadní cena 113 000,- Kč Vyvolávací cena 75 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.11.2014 14:00:00Detail dražby Dražený pozemek se nachází v okrajové části města Libušín. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Pozemek je možné napojit na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Libušín je pozemek zahrnut v plochách: „plochy bydlení“. Kladno 149 EX 602/12-29 Detail dražby
Odhadní cena 524 500,- Kč Vyvolávací cena 349 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
20.11.2014 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Březová-Oleško, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Březová-Oleško je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod. K objektu přísluší terasa a zděný gril s udírnou. Praha-západ 149 EX 3912/11-43 Detail dražby
Odhadní cena 840 000,- Kč Vyvolávací cena 560 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.11.2014 15:00:00Detail dražby Dražený rodinný dům se nachází na severovýchodním okraji obce, při samé katastrální hranici. RD je samostatně stojící objekt, nepravidelného půdorysu (mnohoúhelník) s předsunutou garáží. RD je podsklepen a má jedno nadzemní podlaží, obytné podkroví a půdu. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Rychnov nad Kněžnou 149 EX 1563/11-55 Detail dražby
Odhadní cena 619 500,- Kč Vyvolávací cena 413 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.11.2014 14:00:00Detail dražby Bližší informace o daných pozemcích naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Trutnov 149 EX 1029/11-39 Detail dražby
Odhadní cena 240 000,- Kč Vyvolávací cena 160 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
13.11.2014 10:00:00Detail dražby Dražba byla uhrazena!!
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím, pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Dražený rodinný dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Škvorec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Praha-východ 149 EX 3768/11-31 Detail dražby
Odhadní cena 2 600 000,- Kč Vyvolávací cena 1 733 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.10.2014 14:00:00Detail dražby Bližší informace o pozemku najdete v přiloženém znaleckém posudku. Zlín 149 EX 4168/12-49 Detail dražby
Odhadní cena 11 000,- Kč Vyvolávací cena 7 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
31.10.2014 13:00:00Detail dražby Pozemek se nachází v zastavěné části obce. Přístup je po zpevněné komunikaci. Jedná se o pruh pozemku mezi dvěma parcelami, na který je volný přístup z komunikace. Pozemek je oplocen ploty sousedních pozemků. Je možné napojení veškeré inženýrské sítě. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Teplice 149 EX 2309/12-52 Detail dražby
Odhadní cena 14 500,- Kč Vyvolávací cena 9 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.10.2014 14:00:00Detail dražby Bližší informace o daném pozemku viz. přiložený znalecký posudek. Praha-vychod 149 EX 3295/13-23 Detail dražby
Odhadní cena 754 000,- Kč Vyvolávací cena 502 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.10.2014 13:00:00Detail dražby Dražený dům je vystavěný se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, osazena v roce 2006. Vytápění je řešeno krbovými kamny s výměníkem umístěnými v obývacím pokoji. Bližší informace naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Litoměřice 149 EX 5382/12-43 Detail dražby
Odhadní cena 440 000,- Kč Vyvolávací cena 293 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.10.2014 15:00:00Detail dražby Odročená dražba na neurčito!!
Dle platného územního plánu obce Vodice je dražený pozemek veden jako -„plochy bydlení venkovského typu“. Přístup je po zpevněné, veřejné komunikaci. Přesné informace o daném rodinném domu nejdete ve znaleckém posudku.
Tábor 149 EX 7660/12-30 Detail dražby
Odhadní cena 86 000,- Kč Vyvolávací cena 57 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.10.2014 14:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Neratovice, místní části Mlékojedy, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Mělník 149 EX 4106/12-37 Detail dražby
Odhadní cena 270 000,- Kč Vyvolávací cena 180 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.10.2014 13:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Pozemek je situován v zastavěné, okrajové části obce Nučice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci. Na pozemek je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Praha-západ 149 EX 3125/12-46 Detail dražby
Odhadní cena 215 000,- Kč Vyvolávací cena 143 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
14.10.2014 10:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Tachov 149 EX 4274/12-36 Detail dražby
Odhadní cena 60 000,- Kč Vyvolávací cena 40 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.09.2014 14:00:00Detail dražby Dražba se odročuje na neurčito!!
Dražené pozemky na sebe vzájemně navazují a tvoří rovinatou plochu, které přiléhá ke komunikaci. Na dražených pozemcích je nyní fotovoltaická elektrárna. Tato elektrárna byla zkolaudována k datu 13.5.2011 na dobu trvání a provozování 25 let o celkovém výkonu 4.957 kWh.
Teplice 149 EX 8259/12-80 Detail dražby
Odhadní cena 12 500 000,- Kč Vyvolávací cena 8 333 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.09.2014 13:00:00Detail dražby Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Mělník 149 EX 5526/12-28 Detail dražby
Odhadní cena 210 000,- Kč Vyvolávací cena 140 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.09.2014 10:00:00Detail dražby Dražba byla uhrazena!!
RD s příslušenstvím v obci Leština u Světlé - Spoluvlastnický podíl 1/4. Nepodsklepený objekt, dvoupodlažní rekreační chalupa je půdorysně postavena ve tvaru obdélníku, je samostatně stojící. Od jihu k ní těsně přiléhá sousední stavba. Objekt je situovaný na rovinatém pozemku v severní části Leštiny u Světlé. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy a objekty pro rodinnou rekreaci. Přístup k objektu je možný přes vjezdovou bránu a brankou z obecní zpevněné komunikace, oplocení je provedeno včetně zahrady. Příslušenstvím objektu je garáž se skladem. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el. energii, zřejmě veřejný vodovod (popř. je voda čerpána ze studny na pozemku), kanalizace je patrně do jímky/septiku, plynovod je zaveden do zadní části budovy.
Havlíčkův Brod 149 EX 2975/11 Detail dražby
Odhadní cena 242 500,- Kč Vyvolávací cena 121 250,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.09.2014 15:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Mladá Boleslav 149 EX 4943/12-37 Detail dražby
Odhadní cena 980 000,- Kč Vyvolávací cena 658 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
09.09.2014 13:00:00Detail dražby Dražba se sestává ze dvou rodinných domů, čp. 83 a čp. 771, venkovních úprav, trvalých porostů a tří pozemků. Oba domy s pozemky tvoří fakticky jeden celek, protože objekty jsou spojeny přízemním spojovacím krčkem, v němž je i společný vchod ze dvora. . Přístup je po zpevněné komunikaci, s možností napojení na všechny sítě. V bezprostředním okolí jsou postaveny starší i nové rodinné domy. Vzdálenost místa od centra Prahy je asi 20 km. Praha-západ 149 EX 986/11-116 Detail dražby
Odhadní cena 2 850 000,- Kč Vyvolávací cena 1 900 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.08.2014 13:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku.
Bruntál 149 EX 1331/12-42 Detail dražby
Odhadní cena 4 463 107,- Kč Vyvolávací cena 2 975 405,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
19.08.2014 13:00:00Detail dražby Odročená dražba na neurčito!!
Nemovitosti sestávají z dvoupodlažní rekreační chaty, vedlejší stavby (dílny), studny, bazénu, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků. Dražené nemovitosti jsou umístěny v menší chatové osadě. Přístup a příjezd je po úzké nezpevněné komunikaci (jen z malé části štěrkové). Nemovitosti jsou napojeny na elektřinu, mají vlastní studnu a jímku. Nejbližší základní občanská vybavenost je v Ratajích nad Sázavou, dále v Sázavě a Uhlířských Janovicích. Centrum Prahy je vzdálené asi 66 km při použití dálnice R1. Bližší informace naleznete ve znaleckém posudku.
Kutná Hora 149 EX 5652/12 Detail dražby
Odhadní cena 894 000,- Kč Vyvolávací cena 596 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2014 15:00:00Detail dražby Dražba obsahuje 12 pozemků. Všechny pozemky jsou mírně svažité, v hezké krajině. Přístup k jižním pozemkům je po polní cestě, částečně zpevněné štěrkem. Bližší informace viz. znalecký posudek. Česká Lípa 149 EX 3483/11-82 Detail dražby
Odhadní cena 141 000,- Kč Vyvolávací cena 94 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2014 14:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Prachatice 149 EX 370/10 Detail dražby
Odhadní cena 480 000,- Kč Vyvolávací cena 320 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2014 13:00:00Detail dražby Rodinný dům v Suchodole - 1/2 spoluvlastnický podíl Nemovitost sestává z budovy bývalého tradičního zájezdního hostince a pozemku. Objekt je z menší části podsklepený, má přízemí a nevyužitou půdu v sedlové střeše. V současnosti se v přízemí přibližně v jedné polovině objektu nachází byt po částečné rekonstrukci a v druhé polovině objektu je restaurační sál bez vybavení a bez příslušenství, ve špatném stavu, nevyužívaný. Dále jsou zde přístavky směrem do dvora, provozně napojené na původní objekt. Budova je situována v centru obce, na návsi, poblíž obchodu a autobusové zastávky. Obec Suchodol je umístěna mezi Příbramí a Dobříší, je vybavena elektřinou, kanalizací a plynovodem. Vodovod v obci není, nutné jsou studny. Má 338 obyvatel a k dispozici je obchod, hospoda, obecní úřad, školka, škola, kostel. V současnosti probíhá výstavba nových rodinných domů na okraji obce. Oceňovaný objekt je napojen na elektřinu a kanalizaci a v těsné blízkosti je možnost napojení na plynovod. Voda je odebírána z vlastní studny. Příbram 149 EX 4031/11-100 Detail dražby
Odhadní cena 450 000,- Kč Vyvolávací cena 300 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
12.08.2014 10:00:00Detail dražby Pozemky porůstá trvalý travní porost, jsou situovány v odlehlé, východní části katastrálního území Modřišice a tvoří funkční celek. Semily 149 EX 2942/11-58 Detail dražby
Odhadní cena 39 000,- Kč Vyvolávací cena 26 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.08.2014 15:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Znojmo 149 EX 8387/12-32 Detail dražby
Odhadní cena 140 200,- Kč Vyvolávací cena 93 467,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.08.2014 14:00:00Detail dražby Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti golfového hřiště Golf Konopiště. Podle územního plánu je tato oblast určena pro zástavbu. Pozemek je možné napojit na elektřinu, kanalizaci a vodovod s užitkovou vodou. Přístup je ze dvou stran po úzkých asfaltových komunikacích. Benešov 149 EX 1695/11-56 Detail dražby
Odhadní cena 90 000,- Kč Vyvolávací cena 60 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.08.2014 13:00:00Detail dražby Bližší informace k pozemkům naleznete ve znaleckém posudku. Příbram 149 EX 4031/11-101 Detail dražby
Odhadní cena 1 329 000,- Kč Vyvolávací cena 886 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.08.2014 10:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Dražba 54 pozemků, umístěných v obci Kaliště, poblíž dálnice D1. Některé z pozemků jsou přímo u řeky Sázavy. Území se využívá z velké části pro rekreační účely, je v hezké krajině, kde určujícím prvkem je řeka Sázava a lesy. Jedná se o tyto druhy pozemků: - stavební pozemky pod zastavěnou plochou chat - pozemky okolo chat - zemědělské pozemky - pozemky určené návrhem územního plánu k budoucí zástavbě.
Praha východ 149 EX 4267/12-36 Detail dražby
Odhadní cena 520 500,- Kč Vyvolávací cena 347 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
28.08.2014 14:00:00Detail dražby UHRAZENO - dražba se nekoná!!
Dražený byt je umístěn v řadovém rodinném domě. Dům má 3 byty, jeden v přízemí a dva se zvláštním vchodem v patře. V přízemí jsou rovněž 2 garáže. Oceňovaný byt je umístěn ve 2. nadzemním podlaží. Jedná se o byt 3+kk sestávající se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, dvou ložnic, koupelny (vana a umyvadlo), samostatného WC s umývátkem, předsíně a balkonu. Byt má okna na obě strany -východ a západ, na západní straně do zahrady je i balkon. V případě pozemku se jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří, které spolu tvoří jednotný funkční celek.
Praha-západ 149 EX 3296/11-47 Detail dražby
Odhadní cena 1 140 000,- Kč Vyvolávací cena 760 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.06.2014 15:00:00Detail dražby Pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jsou začleněny do větších půdních celků, které lze poměrně přesně vyhledat v terénu. Hranice žádného z pozemků není v terénu vyznačena. Jejich polohy byly určeny odsunutím souřadnic a transformací do zeměpisných souřadnic. Více informací nalaznete v přiloženém posudku. Kutná Hora 149 EX 2261/12 Detail dražby
Odhadní cena 19 825,- Kč Vyvolávací cena 13 217,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.06.2014 14:00:00Detail dražby Nemovitosti sestávají z rodinného domu, tvořícího polovinu dvoudomu, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků.Rodinný dům je od roku 1991 na základě stavebního povolení přestavován, ale dosud nedokončen, protože byly provedeny nepovolené změny stavby. Dne 20.12.1999 bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, resp. té části, která byla postavena v rozporu se stavebním povolením. Dne 12.1. 2000 bylo vlastníkem podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, ale později bylo vzato zpět, takže „rozhodnutí o odstranění stavby” nabylo v roce 2000 právní moci. Od té doby se pravděpodobně nedělo nic. Stavba je tedy stále rozestavěná a pravděpodobně i neobydlená cca 20 roků. Byla provedena přístavba ve větším rozsahu, než bylo povoleno, proto se musí příslušná část přístavby ubourat a provést i další změny tak, aby stavba byla v souladu se stavebním povolením. Teprve potom bude stavba legální. Návrh investora (pana Kubíčka) na dodatečné povolení stavby nebyl akceptován. Rozhodnutí o odstranění stavby (resp. části stavby) je pravoplatné. Dražené nemovitosti jsou umístěny v oblíbené čtvrti „Starý Spořilov”, kde se nacházejí většinou malé řadové domy a dvojdomy, postavené v letech 1926 až 1930. Oblast je památkově chráněna. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci a je možnost napojení na veškeré sítě. Při prohlídce bylo zjištěno, že je elektřina k domu odpojena dodavatelem. Veškerá občanská vybavenost je umístěna na blízkém sídlišti. Dopravní spojení je autobusové. Praha 4 149 EX 62/12 Detail dražby
Odhadní cena 3 300 000,- Kč Vyvolávací cena 2 200 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
10.06.2014 13:00:00Detail dražby Bližší informace k této dražbě naleznete v přiložené dražební vyhlášce a posudku. Brno-město 149 EX 4340/11 Detail dražby
Odhadní cena 80 000,- Kč Vyvolávací cena 53 334,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
30.05.2014 14:00:00Detail dražby Draží se 3 pozemky v katastrálním území města Sázava, umístěné na dvou místech. Pozemky p.č. 888 a 1520/24 jsou zemědělské a jsou v současném územním plánu i v návrhu nového územního plánu určeny jako územní rezerva pro výstavbu. Pozemek p.č. 1866/25 v návaznosti na p.č. 1520/24 tvoří silnici a její krajnici a využití se nemění ani do budoucna. Benešov 149 EX 3090/12 Detail dražby
Odhadní cena 399 000,- Kč Vyvolávací cena 266 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.05.2014 15:00:00Detail dražby Rekreační chata se nachází na okraji chatové oblasti Džbány. Je umístěna v lesním porostu, cca 300 m od objektu protéká řeka Lužnice. Přístup k objektu je po nezpevněné polní a lesní cestě. Pozemek je svažitý, neoplocený s jehličnatými stromy, dřevěným přístřeškem a studnou. Tábor 149 EX 354/10 Detail dražby
Odhadní cena 500 000,- Kč Vyvolávací cena 250 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
15.05.2014 14:00:00Detail dražby Jedná se o pozemek, objekt č.p.2 - bývalý zámeček, objekt č.p.3 a objekt bez č.p. - zemědělského charakteru v obci Úlice, k.ú. Hracholusky nade Mží v okrese Plzeň - sever. Tyto objekty jsou ve špatném technickém stavu. Více informací naleznete ve znaleckém posudku. Plzeň-server 149 EX 359/10 Detail dražby
Odhadní cena 4 220 000,- Kč Vyvolávací cena 2 110 000,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
05.05.2014 13:00:00Detail dražby UHRAZENO
Rodinný dům se nachází na jižním okraji souvisle zastavěného území městské části Kvítkovice v ulici Dubnická - v ulici s novostavbami rodinných domů. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a eletrickou síť. Dům disponuje velkou venkovní terasou s pěknou zahradou. Vedlejší stavby - zahradní domek, přístřešky. Více podrobností naleznete ve znaleckém posudku.
Zlín 149 EX 241/13 Detail dražby
Odhadní cena 3 190 000,- Kč Vyvolávací cena 2 126 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn. Foto
27.04.2014 13:00:00Detail dražby Dražené nemovitosti se nacházejí na zastavění části obce Semošice, v těsné blízkosti malé návsi. Přístup k nemovitostem je odbočkou, asfaltová komunikace, ze silnice I/26 procházející obcí směrem na Horšovský Týn. Okolné zástavba je rodinnými domy. Pozemek, na kterém je nemovitost umístěna je oplocený, roviný. Na pozemku se vyskytuje několik dalších staveb (stodola, chlévy, kurník) a studna. Za stodolou je zahrada s ovocnými stromy. Domažlice 149 EX 3851/12 Detail dražby
Odhadní cena 1 405 000,- Kč Vyvolávací cena 936 667,- Kč
Datum dražby Popis Lokalita Sp.zn.