DETAIL DRAŽBY

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům.

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149 EX 1371/16-30
Okres:Blansko
Lokalita:
Začátek dražby:15.12.2016 10:00:00
Konec dražby:15.12.2016 11:00:00
Odhadní cena:420 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):280 000,- Kč
Dražební jistota:28 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:16137116
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška366 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek2 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sebranice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Sebranice 7, 679 31 Sebranice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1540/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sebranice, č. p. 149, 67931 Sebranice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sebranice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byla vyměněna okna za nová plastová a v roce 2013 byla provedena oprava sociálního zázemí objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz