DRAŽBY

Pokyny k dražbám

Dražby provádíme převážně na portálu portaldrazeb , v některých případech na portálu www.okdrazby.cz (konkrétní portál je vždy uveden v dražební vyhlášce).
Postup dražby nemovitých věcí:
 • Zaregistrujte se jako dražitel na příslušném portálu v souladu s pokyny jeho provozovatele.

 • V sekci připravované dražby zvolte nemovitost či nemovitost, kterou chcete dražit.

 • Detail dražby obsahuje veškeré nám dostupné informace o dražené nemovitosti (foto, popis, dražební vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě jistoty a další údaje).

 • Jinými informace o dražené nemovitosti soudní exekutor nedisponuje; prohlídky nemovitostí se nekonají.

 • UPOZORNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Pokud se nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu dražby není možné !!!

 • Uhraďte dražební jistotu bankovním převodem či vložením v hotovosti na uvedený bankovní účet soudního exekutora. Informace potřebné k úhradě dražební jistoty naleznete v dražební vyhlášce popřípadě v detailu dražby, je nutné zejména správně vyplnit variabilní a specifický symbol; bez řádně vyplněného variabilního a specifického symbolu nemusí být složená jistota včas dohledána a potvrzena!

 • Po připsání dražební jistoty na bankovní účet soudního exekutora a splnění dalších podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky jste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.

 • V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlaste svým uživatelským jménem a heslem. Dražba je zahájena automaticky.

 • Dražba se koná, dokud dražitelé/účastníci dražby činí podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené v usnesení o dražbě. Je-li v posledních 5-ti minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o 5 minut od posledního podání, jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby o dalších 5 minut.

 • V posledních 5-ti minutách před koncem dražby jsou zobrazovány výzvy Poprvé, Podruhé a Potřetí. Pokud uplyne od posledního podání více jak 5 minut aniž bylo učiněno další podání, dražba končí..

 • Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí.

 • Podrobnější informace k postupu v elektronické dražbě naleznete na příslušných portálech:

 • https://www.portaldrazeb.cz/napoveda/jak-drazit
  https://okdrazby.cz/jak-drazit?type=upcoming
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz