DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastní podíl 4/100 z pozemků - trvalý travní porost v k.ú. Vidče, obec Vidče, oktes Vsetín

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149 EX 1833/13-59
Okres:Vsetín
Lokalita:756 53 Vidče
Začátek dražby:23.04.2024 13:00:00
Konec dražby:23.04.2024 14:00:00
Odhadní cena:12 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):8 000,- Kč
Dražební jistota:1 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:13183313
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška369 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek325 kBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 4/100 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1290/16 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1292/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Vidče, obec Vidče, okres Vsetín, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz