DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 - pozemek - orná půda obec Tuřice, okres Mladá Boleslav

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149EX1962/22-53
Okres:Mladá Boleslav
Lokalita:Tuřice
Začátek dražby:14.02.2024 13:00:00
Konec dražby:14.02.2024 14:00:00
Odhadní cena:1 560 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):780 000,- Kč
Dražební jistota:150 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:22196222
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška373 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek2 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 155/6 - orná půda, v k.ú. Tuřice, obec Tuřice, okres Mladá Boleslav, který je situován v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části obce Tuřice, v rámci rekreační lokality. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem mimo jiné po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 657 - ostatní plocha a p.č. 658 - orná půda, které jsou ve vlastnictví obce Tuřice. Dle informací ČSÚ v obci Tuřice se nachází pouze inženýrská síť elektro. Dle platného územního plánu obce Tuřice je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Informace získány z WWW stránek obce Tuřice. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: V zadní části pozemku (u hranice se sousedním pozemkem p.č. 155/31) je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, vedle které jsou situovány dvě přízemní, dřevěné vedlejší stavby se stanovými střechami krytými šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha kamenná - zpevněná plocha dlážděná - studna Dále bylo zjištěno, že se na pozemku nachází kovový mobilní objekt, který je na vlastním kolovém podvozku, není spojen se zemí pevným základem, a proto není předmětem ocenění. Více informací naleznete ve znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz