DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemků - zahrad

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149 EX 11724/16-50
Okres:Roztoky u Prahy
Lokalita:Roztoky u Prahy
Začátek dražby:04.01.2024 13:00:00
Konec dražby:04.01.2024 14:00:00
Odhadní cena:125 100,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):83 400,- Kč
Dražební jistota:25 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:161172416
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška387 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek1 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým vědem sestávající z pozemku p.č. 568/5 - zahrada, pozemku p.č. 568/6 - zahrada a pozemku p.č. 568/7 - zahrada, vše v k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, okres Praha-západ, které jsou situovány v okrajové zastavěné části obce Roztoky. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu. Pozemek p.č. 568/5 - zahrada a pozemek p.č. 568/7 - zahrada tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2443/255 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 2443/254 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263 Roztoky. Pozemek p.č. 568/6 - zahrada je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 552/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263 Roztok. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemků, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: Pozemek p.č. 568/5: - oplocení - dřevěné latě na podezdívce z betonových tvarovek - kovová vrata s dřevěnými latěmi - betonová dlažba Pozemek p.č. 568/6: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích a betonové podezdívce Pozemek p.č. 568/7: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích a betonové podezdívce - oplocení - dřevěné oplocení v ocelových rámech - kovová vrátka Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou, kromě níže uvedeného věcného břemene. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. Prohlídky se nekonají.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz