DETAIL DRAŽBY

Pozemek v obci Temelín

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149EX3797/20
Okres:České Budějovice
Lokalita:Sedlec u Temelína
Začátek dražby:22.06.2022 14:00:00
Konec dražby:22.06.2022 15:00:00
Odhadní cena:760 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):506 667,- Kč
Dražební jistota:100 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:20379720
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška212 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek403 kBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 1360/5 - zahrada, v k.ú. Sedlec u Temelína, obec Temelín, okres České Budějovice, který je situován v okrajové zastavěné části obce Temelín, v místní části Sedlec. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1487/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, a dále přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů (přístup právně nezajištěn). Dle informací ČSÚ se v obci Temelín nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Temelín (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Týn nad Vltavou) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SO - plochy smíšené obytné.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - vrátka z ocelové konstrukce Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Více o dražené nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz