DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku p.č. st. 32 - součástí stavba rod. rek. a pozemku p.č. 20/1 a pozemku p.č. 491/25 obec Oráčov, okres Rakovník

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149 EX 2567/23-80
Okres:Rakovník
Lokalita:20 Klečetné Oráčov
Začátek dražby:08.02.2024 13:00:00
Konec dražby:08.02.2024 14:00:00
Odhadní cena:1 705 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):1 136 667,- Kč
Dražební jistota:150 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:23256723
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška357 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek3 MBStáhnout soubor
Popis
I) Objekt č.e. 20 - rod. rekr s příslušenstvím a pozemkem p.č. St. 32, k.ú. Klečetné Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Oráčov, v místní části s názvem Klečetné, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Klečetné č.ev. 20, 270 33 Oráčov - Klečetné. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 553/27 - ostatní plocha, p.č. 560/45 - ostatní plocha, p.č. 553/14 - ostatní plocha, p.č. 553/17 - zahrada a přes pozemek p.č. 491/21 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Oráčov. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu na vyvážení (situována na pozemku obce Oráčov) a studnu. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. II) Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 20/1 - zahrada a pozemku p.č. 491/25 - ostatní plocha, vše v k.ú. Klečetné, obec Oráčov, okres Rakovník Více informací naleznete ve znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz