DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastnický podíl - 1/12 pozemků - ostatní plochy, orné půdy

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149 EX 5030/18-27
Okres:Jičín
Lokalita:Stará Paka
Začátek dražby:27.07.2023 15:00:00
Konec dražby:27.07.2023 16:00:00
Odhadní cena:7 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):4 667,- Kč
Dražební jistota:1 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:18503018
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška380 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek381 kBStáhnout soubor
Usnesení 10 BStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 422 - ostatní plocha, pozemku p.č. 427/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1435/4 - orná půda a pozemku p.č. 1435/5 - orná půda, vše v k.ú. Stará Paka, obec Stará Paka, okres Jičín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1435/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 Stará Paka. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz