DETAIL DRAŽBY

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 - pozemek p.č. 426/4 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 429 - ostatní plocha

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149EX8404/15-35
Okres:Semily
Lokalita:Rokytnice nad Jizerou
Začátek dražby:31.08.2023 13:00:00
Konec dražby:31.08.2023 14:00:00
Odhadní cena:275 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):183 333,- Kč
Dražební jistota:50 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:15840415
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška355 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek1 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 426/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 429 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, které jsou situovány v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části města Rokytnice nad Jizerou, v rámcirekreační lokality na území Krkonošského národního parku. Pozemky jsou situovány ve sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3187 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od předmětu ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází stromoví.Dle informací ČSÚ ve městě Rokytnice nad Jizerou je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Rokytnice nad Jizerou jsou pozemky zahrnuty: - pozemek p.č. 426/4 v plochách jako: „Plochy zemědělské“; - pozemek p.č. 429 v plochách jako: „Plochy smíšené nezastavěného území“. Informace získány z WWW stránek města Rokytnice nad Jizerou. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - opěrná zídka kamenná - zpevněná plocha kamenná Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz