DETAIL DRAŽBY

Zemědělská inženýrská stavba na pozemku jiného vlastníka

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149EX294/23-30
Okres:Kutná Hora
Lokalita:Podveky
Začátek dražby:19.03.2024 15:00:00
Konec dražby:19.03.2024 16:00:00
Odhadní cena:70 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):46 667,- Kč
Dražební jistota:10 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:2329423
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška349 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek3 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se o ocenění nemovité věci - objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 117/1 (LV 16) a pozemku p.č. St. 117/2 (LV 10100), LV č. 9, v k.ú. Podveky, obec Podveky, okres Kutná Hora, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Podveky, jako součást bývalého zemědělského areálu. Pozemky pod stavbou, p.č. St. 117/1 a p.č. St. 117/2, jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Předmět ocenění leží v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích p.č. 184/4 - ostatní plocha a p.č. 184/11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého kanceláře zjištěno, že se jedná o zásobník vody betonové konstrukce se zábradlím. Více informací naleznete ve znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz