DETAIL DRAŽBY

Zemědělská stavba na pozemku jiného vlastníka

Podrobné informace Mapa lokality
Spisová značka:149EX294/23-29
Okres:Kutná Hora
Lokalita:Podveky
Začátek dražby:19.03.2024 13:00:00
Konec dražby:19.03.2024 14:00:00
Odhadní cena:900 000,- Kč
Vyvolávací cena (nejnižší podání):600 000,- Kč
Dražební jistota:100 000,- Kč
Bankovní účet:213405802/0600
Variabilní symbol:2329423
Specifický symbol:RČ nebo IČ
Dokumenty ke stažení Street View
Dražební vyhláška348 kBStáhnout soubor
Znalecký posudek3 MBStáhnout soubor
Popis
Jedná se ocenění nemovitých věcí - objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 70/5 (LV 10027) a pozemku p.č. St. 70/6 (LV 10048), LV č. 9, v k.ú. Ježovice, obec Podveky, okres Kutná Hora. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Podveky, v místní části Ježovice. Pozemky pod stavbou, p.č. St. 70/5 a p.č. St. 70/6, jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 271 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Podveky, č.p. 54, 285 06 Podveky a přes pozemky p.č. 149/4 - trvalý travní porost a p.č. 149/23 - ostatní plocha, které jsou , které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Více informací naleznete ve znaleckém posudku.
Fotogalerie
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank, a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz