PRO OPRÁVNĚNÉ

Výhody pro oprávněné

  • dálkový přístup do exekučního spisu prostřednictvím internetu

  • pravidelný report o postupu vymáhání podle Vašich požadavků

  • komunikaci v písemné i elektronické podobě (e-mail, datová schránka)

  • hromadné podávání návrhů v elektronické podobě

  • minimalizace agendy pro oprávněné

  • rychlý, profesionální, efektivní a hospodárný postup při vymáhání

Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz