PRO OPRÁVNĚNÉ

Náš informační systém

Využíváme informační systém AURA, který kromě komplexní správy spisu umožňuje také:
  • on-line vzdálený přístup pro oprávněné,

  • datové schránky – přijímání/odesílání zpráv, automatická evidence doručenek,

  • elektronický podpis – automatické podepisování a tvorba dokumentů ve formátu PDF,

  • autorizovaná konverze, skenování dokumentů přímo v aplikaci,

  • elektronické bankovnictví – importy/exporty bankovních příkazů.

  • zpracování pošty pomocí čárových kódů, automatická evidence odesílané pošty, tisk obálek, evidence příchozí pošty a její zařazení do spisu,

  • automatické úkoly, hlídání termínů – plateb, úkonů.

  • variabilní exporty a výstupy pro manažerské a finanční procesy,

  • napojení na rejstříky ARES, ISIR.

Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz