PRO POVINNÉ

Pokyny k úhradě exekuce

Číslo účtu pro úhradu vymáhaných pohledávek: 213405802/0600 u Moneta Money bank a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.)

Pro správné přiřazení úhrady je nutné zadat jako variabilní symbol úhrady spisovou značku exekuce bez předčíslí a lomítka.
(např. exekuce sp. zn. 149 EX 123/11 má variabilní symbol 12311).

Během exekučního řízení se společně s pohledávkou věřitele (tj. oprávněného) hradí také náklady exekuce i náklady oprávněného, které byly vynaloženy v souvislosti s vymáháním nároku.

Odměna exekutora, náklady exekuce a náklady oprávněného jsou během exekuce určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce.

Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

1. bankovním převodem nebo vkladem na pobočce Moneta Money bank a.s. (dříve GE Money Bank a.s.) na účet č. 213405802/0600, jako variabilní symbol použijte svou spisovou značku bez lomítka (např. pro spis označený 149 EX 1254/12 je variabilní symbol 125412),
2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora č. 213405802/0600, jako variabilní symbol použijte svou spisovou značku bez lomítka (např. pro spis označený 149 EX 1254/12 je variabilní symbol 125412), při úhradě touto formou je nutné počítat s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora
3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Praha-východ, Milešovská 1326/4, Praha 3 - Vinohrady v úředních hodinách.
4. ze zahraničí: Platby je třeba zasílat na náš běžný účet, nutno uvést IBAN a SWIFT.

číslo běžného účtu pro platby ze zahraničí: 213405802/0600

IBAN: CZ18 0600 0000 0002 1340 5802

BIC (SWIFT): AGBACZPP

Upozornění
Od 1.1.2014 došlo ke změně čísla účtu pro úhradu vymáhaných pohledávek. Předchozí účet pro platby od povinných číslo 199781341/0600 u Moneta Money bank a.s. (dříve GE MONEY BANK a.s.) nebyl zrušen a je na něj stále možné zasílat úhrady. Variabilní symbol je stejný při platbě na starý i nový účet (viz výše).
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz