PRO POVINNÉ

Důležité pojmy a náležitosti k exekuci

Prominutí/snížení dluhu

Prominutí dluhu nebo jeho části je výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu.
Z tohoto důvodů není možné žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu Praha-východ.
Pokud chcete požádat o prominutí dluhu, je nutné se obrátit přímo na oprávněného.

Uvolnění blokovaných účtů a nemovitostí

Žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí je možné až poté, kdy je celý vymáhaný dluh včetně všech nákladů exekuce zaplacen.
Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.

Exekuční řízení

JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, neřeší jednotlivá exekuční řízení, tím jsou plně pověřeni jednotliví kompetentní zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha - východ.
Pro hrubé porušování pořádku může soudní exekutor udělit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz