ČINNOST EXEKUTORA

Doručování písemností a provádění jiných úkonů soudu

Z pověření soudu může exekutor doručovat soudní písemnosti nebo provádět jednotlivé úkony v řízení o výkon rozhodnutí. Účastník takového řízení tedy může soudu navrhnout, aby exekutora takovými úkony pověřil.
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz