ČINNOST EXEKUTORA

Provádění dobrovolných dražeb

Na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (např. správce konkurzní podstaty) provádíme dražbu movité či nemovité věci na návrh (dobrovolné dražby). Přitom exekutor postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu.
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz