ÚŘEDNÍ DESKA

Protokoly o předání spisů výkonů rozhodnutí soudnímu exekutorovi (čl. II bod 8. zákona č. 396/2012 Sb.)

Předávací protokol VR 1
Předávací protokol VR 2
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady
ADRESA

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz